Mijn Superkracht.nl

Een beetje van mezelf en een beetje van...

Blended leren in het basisonderwijs

In de begeleiding van onze leerlingen maken we steeds meer gebruik van ICT. Maar tegelijkertijd lezen we ook regelmatig dat de effecten van blended leren, het combineren van contactonderwijs en online leren, niet alleen maar positief zijn. 

Hoe zit dat nu precies? Laten we de kwaliteit van ons onderwijs nadelig beïnvloeden door gebruik te maken van online oefenprogramma's?

In deze training vertel ik je hoe je ICT zo in kunt zetten dat het je onderwijs positief beïnvloedt en welke valkuilen er zijn. Daarna laat ik je een groot aantal apps zien die je in kunt zetten in de klas en in de individuele begeleiding van leerlingen.

Digitaal of juist op papier?

Mijn naam is Annemieke Augusteijn. Ik ben gediplomeerd leerkracht en remedial teacher en ik heb al ruim 10 jaar een eigen praktijk in Den Bosch. Daarnaast heb ik een online leeromgeving ontwikkeld die gericht is op de effectieve communicatie met leerlingen, ouders en leerkrachten. Deze leeromgeving staat bekend onder de naam "Mijn Superkracht".

De laatste jaren heb ik me steeds meer verdiept in het gebruik van ICT in mijn praktijk. Ik maak hierin bewust de keuze om op bepaalde momenten digitaal te werken en op andere juist op papier, afhankelijk van het doel dat ik wil bereiken. In deze training ga ik jou vertellen hoe jij dat ook kunt doen, zodat jij zo goed mogelijk gebruik kunt maken van de mogelijkheden van online programma's.

Na de training...

  1. Weet je wat de voor- en de nadelen kunnen zijn van online tools
  2. Weet je hoe je ICT effectief in kunt zetten
  3. Ken je een groot aantal online programma's die je kunt gebruiken in de begeleiding van je leerlingen

Kies op het aanmeldformulier om te registreren voor een training. Daarna krijg je automatisch de mogelijkheid om deze training te selecteren.

Praktische informatie

Waar: online, na aanmelding kun je direct inloggen om de training te bekijken
Wie: het webinar is bedoeld voor leerkrachten en remedial teachers die werken met kinderen uit het basisonderwijs.
Hoeveel: de deelnemersbijdrage is €22,50

Bewijs van deelname

Als onderdeel van de training ontvang je een reflectieformulier. Wanneer je dit ingevuld terugstuurt en erop aangeeft dat je graag een bewijs van deelname wilt ontvangen, sturen wij je na ontvangst hiervan binnen 5 werkdagen dit bewijs.

 

Kies op het aanmeldformulier om te registreren voor een training. Daarna krijg je automatisch de mogelijkheid om deze training te selecteren.