Mijn Superkracht.nl

04
05
2015

Appelstrof

Ik weet het, dit is een kanjer van een fout, maar maakt misschien wel nieuwsgierig naar de rest van het verhaal. Ik heb serieus een kind die praat over een appelstrof. Het kan ook nog een hoge komma zijn (dit hoor ik regelmatig van leerlingen). Maar de apostrof is moeilijk. Het gebruik ervan blijkbaar ook. Ik heb al drie maanden Marion’s spellinghoekje boven mijn columns staan, en alleen Wilma Brunia was zo vriendelijk om mij hierop te attenderen. Waarvoor mijn hartelijke dank.

Er zijn een aantal regels voor het gebruik van het apostrof- of weglatingsteken. Wanneer je kinderen vertelt dat het ook een weglatingsteken is, is het gebruik ervan mogelijk beter inzichtelijk te maken. Woordenlijst.org geeft de volgende verklaring. Apostrof teken (') dat de weglating van een of meer letters aanduidt, of dat we gebruiken om een open lettergreep open te houden als er bijvoorbeeld een uitgang* of achtervoegsel* volgt.   leidraad (officiële spellingsregels) .

Bijvoorbeeld m’n vriendin, opa’s fiets. In dit geval zijn dit beiden woorden die een bezitting aanduiden. Maar het gebruik van de apostrof beperkt zich niet tot het bezittelijk voornaamwoord. Het wordt ook gebruikt bij het vormen van meervouden bij vreemde woorden die op a, i, o, u en y eindigen en bij het meervoud van voornamen die op een klinker eindigen.  Verder bij  grondwoorden die bestaan uit losse letters, cijfers, symbolen of initiaalwoorden. Bijvoorbeeld bij a’s, e’s , d’s, (woorden die uit één spraakklank bestaan) maar ook bij b.h.’tjes,  A4’tjes,  msn’en, en sms’jes (al is er volgens mij geen enkele puber te vinden die een apostrof bij de meervoudsvorm van msn of sms gebruikt). Kortom regels genoeg, nu nog zorgen dat ze goed toegepast worden. 

Dit artikel verscheen eerder in het Tijdschrift voor Remedial Teaching, uitgegeven door de Landelijke Beroepsvereninging Remedial Teachers (LBRT). Meer informatie over de LBRT leest u hier.

Terug