Mijn Superkracht.nl

21
04
2012

Cito-toetsen (1): wat zeggen de resultaten van een Cito-toets over het niveau van jouw kind?

Eén van de eisen die de inspectie aan scholen stelt, is dat ze de opbrengsten van hun onderwijs meten aan de hand van een methode-onafhankelijk leerlingvolgsysteem. De school kan zelf beslissen welk systeem gekozen wordt, maar verreweg de meeste scholen maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. In dit blog vertel ik je meer over de betekenis van de resultaten. Mocht je meer willen weten over Cito-toetsen, download dan vooral dit gratis e-book.

Gegevens lastig te interpreteren

Dit betekent dat op die scholen in januari en juni (vrijwel) alle kinderen toetsen maken om te bepalen wat hun niveau is en dat je als ouder daarna door middel van de resultaten inzicht kunt krijgen in de resultaten van de school als geheel, maar ook in die van je kind.
Bij een aantal scholen wordt de score medegedeeld bij het rapportgesprek, krijg je het overzicht mee bij het rapport van je kind of worden de resultaten op het rapport genoteerd. Voor veel ouders is het echter lastig om deze gegevens te interpreteren, wat als gevolg heeft dat het ook moeilijk is om aan de hand daarvan de vorderingen van je kind in te schatten.
In deze post ga ik proberen je hier meer informatie over te geven.

Een grafiek waarin de ontwikkeling van de Cito-scores zichtbaar isDe score is relatief

Het eerste wat belangrijk is om te weten, is dat de score die je kind haalt bij de Cito-toetsen een relatieve score is, dat betekent dat de score van je kind vergeleken wordt met die van een grote testgroep en dat zo vastgesteld wordt waar de score van je kind past.
De score wordt weergegeven een letter van A t/m E waarbij A het hoogste is en E het laagste of met Romeinse cijfers, waarbij I het hoogste is.
De verdeling van de scores is als volgt:
A     25% best scorende kinderen
B     de volgende 25%
C     de volgende 25%
D     de volgende 15%
E     de 10% laagst scorende kinderen
Het gemiddelde ligt precies tussen B en C in.

 

Bij de Romeinse cijfers is de verdeling gelijkmatig, dit betekent dat I de 20% best scorende kinderen is, II de volgende 20% en zo verder. Het gemiddelde ligt in dit geval precies in het midden van III.

 

Wanneer kinderen met elkaar vergeleken worden, zullen er altijd kinderen zijn die boven het gemiddelde uitsteken en kinderen die er onder zitten. Het enige wat de score bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem je vertelt, is hoe je kind scoort ten opzichte van het gemiddelde. Deze score krijgt pas meer betekenis als je weet wat je van je kind zou mogen verwachten. Als je bijvoorbeeld weet dat je kind heel veel moeite heeft met rekenen en daar meestal ver onder het gemiddeld voor scoort, is een B score erg goed. Is je kind echter erg sterk in rekenen en haalt het dan een B, dan is dit een tegenvallende score.

Wat je van jouw kind mag verwachten is op verschillende manieren te achterhalen. Ten eerste kent jij je kind en kun je meestal vrij aardig inschatten op welk niveau je kind functioneert op school.Verder zijn er, zeker als je kind al wat langer op school zit, gegevens bekend van eerder afgenomen toetsen. Tenslotte kan het zijn dat er bij je kind een intelligentie-onderzoek is afgenomen.

Kijken naar de ontwikkeling

Of je kind de toetsen goed gemaakt heeft, is dus niet alleen te zien aan de behaalde score. Cito geeft daarom de mogelijkheid om een leerlingrapport uit te draaien, daarop staan alle toetsen die jouw kind heeft gemaakt in de afgelopen jaren. Op dat rapport kunt je zien hoe de scores van je kind zich ontwikkelen en hoe jouw kind zich dus ontwikkelt. Op dit overzicht kunt je ook zien of er opvallende dingen zijn in die ontwikkeling, bijvoorbeeld een stijging of daling in de scores van je kind of een eenmalige hoge of lage score.
Wanneer iets dergelijks zichtbaar is of wanneer je denkt dat de scores niet overeen komen met wat je van jouw kind mag verwachten, is het belangrijk om dit met de leerkracht van je kind te bespreken. Samen kunt je dan het rapport nogmaal bekijken en bespreken of het nodig is om actie te ondernemen naar aanleiding van de resultaten.

Meer lezen? Download het gratis e-book over Cito-toetsen.

 

Door: Annemieke Augusteijn

Annemieke, gediplomeerd leerkracht en Remedial Teacher in 's-Hertogenbosch, is de bedenker van Mijn Superkracht. In de begeleiding van haar leerlingen zet zij ICT in om de kracht van kinderen zichtbaar te maken.
Terug