Mijn Superkracht.nl

19
10
2014

Een rotkind in je klas

Het zal je maar gebeuren: ben je als docent lekker aan het werk, krijg je een rotkind in je klas! Het overkwam een docent die ik sprak.

Vorige week gaf ik een training aan deze docent en haar collega’s. Zij wilden meer leren over omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. En daar wilde ik ze graag over laten nadenken, ervaringen laten uitwisselen, van nieuwe inzichten voorzien en ander leerkrachtgedrag laten uitproberen.

Eén van de voorkomende gedragsstoornissen die we bespraken was ODD, ook wel oppositioneel opstandig gedrag genoemd. De docenten hadden ter voorbereiding literatuur moeten lezen. Of de bewuste docent dat gedaan had, betwijfelde ik wel een beetje. Want toen we het over ODD gingen hebben, vroeg ze serieus: “Is dat een aandoening dan? Ik dacht dat dat kind gewoon een rotkind was!”.

Ik vertelde haar dat ODD inderdaad een stoornis is, dat er in de hersenen van iemand met ODD dingen anders werken dan bij mensen zonder ODD. Ik heb het nog even opgezocht: Over ODD schrijft de landelijke oudervereniging Balans onder andere het volgende: “Jarenlang heeft de discussie over de oorzaak van ernstige gedragsproblemen gedraaid om deze twee uitersten. Tegenwoordig wordt er uitgegaan van een combinatie van aanleg en omgeving. Er zijn aanwijzingen dat er bij kinderen met ernstige gedragsstoornissen sprake is van een afwijkende biologische 'outfit'. Zij zouden een langzamer hartslag hebben en een hogere stressdrempel. De oorzaak van de aandoening is voor de helft genetisch bepaald. Naast genetische factoren spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol. Er is vaak sprake van een lagere intelligentie en mindere prestaties op school. De kans op ODD of CD is groter als de ouders alcohol- en drugsproblemen of huwelijksproblemen hebben, crimineel gedrag vertonen, en als het kind uit een groot gezin komt. Ook als ouders weinig steun geven en weinig betrokken zijn bij hun kinderen, zich zelf ook agressief gedragen en niet consequent handelen is de kans op het ontwikkelen van ODD of CD groter. Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico en ook kinderen die lichamelijk mishandeld of verwaarloosd zijn hebben een grotere kans op gedragsproblemen en crimineel gedrag als volwassene”. Zo zit dat dus.

“Gewoon een rotkind”, ik schrok er wel een beetje van. Ik wilde toen en nu nog steeds niet geloven dat deze docent werkelijk denkt dat er rotkinderen bestaan. Ik begrijp heel goed (en heb dat zelf ook ervaren) dat bepaald gedrag van leerlingen heel rot kan zijn voor de klas, voor jou als docent, maar ook voor het kind zelf. In mijn eerste jaren als docent heb ik me echt wel onmachtig gevoeld bij leerlingen die lastig gedrag vertoonden. Mijn ervaring is ook dat als je “achter” het gedrag van een leerling kijkt, dat je dan het gedrag zelf beter begrijpt. En dat je ziet dat het kind ook onmachtig is. Want volgens mij wil ieder kind diep in zijn hart zo normaal mogelijk zijn en dito gedrag vertonen.

Inzicht maakt mild, daar ben ik van overtuigd. Bij de evaluatie van de training noemde de bewuste docent dat ze nu inziet dat ze wel erg ongenuanceerd over leerlingen met gedragsproblemen dacht. Ik hoop dus, vooral voor haar leerlingen, dat bij haar de mildheid ook toeslaat. Want het zal je maar gebeuren: ben je als leerling met ODD of ander externaliserend gedrag lekker op school, krijg je een rotleraar voor de klas. Ik moet er niet aan denken!

 

Door: Marion Kemeling

Marion Kemeling (1967) is erkend supervisor en coach. Ze is jeugdhulpverlener (maatschappelijk werker) en docent. Door haar ervaring en kennis in het werken met jongeren met gedragsproblemen op school te combineren met haar expertise als coach/supervisor/trainer, begeleidt ze docenten in het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Hierin is zowel kennis als attitude belangrijk en ligt op beide de nadruk in de begeleidingsvormen die zij docenten biedt. Marion Kemeling is beschikbaar voor trainingen en workshops. Raadpleeg haar site (www.spoor7.com) voor de mogelijkheden.
Terug