Mijn Superkracht.nl

26
02
2013

Kinderen voorbereiden op een veranderende samenleving

De extra voordelen van Online Remedial Teaching

In haar column voor het Financieel Dagblad pleit Neelie Kroes ervoor  kinderen beter voor te bereiden op het leven in een digitale maatschappij. Zij vraagt het onderwijs om zich aan te passen aan de veranderende eisen die deze tijd aan kinderen en hun vaardigheden stelt. Daarnaast stelt zij terecht dat het gebruik maken van de mogelijkheden die de digitalisering ons biedt, ons kan helpen om het onderwijs beter aan te passen aan de behoeften van kinderen.

In deze blog ga ik in op de kansen die ICT biedt om de begeleiding aan kinderen met leerproblemen te verbeteren.

foto van een tablet waarop de website mijnsuperkracht.nl geopend staat

Online Remedial Teaching

Bij reguliere Remedial Teaching krijgt een kind 1 of 2 keer per week begeleiding van een Remedial Teacher (RT’er) en de rest van de week oefent het thuis. Tijdens de begeleidingsmomenten wordt het huiswerk nagekeken, besproken en krijgt het kind instructie. De RT’er past de oefeningen, het materiaal en het tempo aan aan de ontwikkeling van het kind.

Bij Online Remedial Teaching kan de wijze waarop een leerling begeleid wordt op 2 manieren aangepast worden. De eerste manier is door een kind via een online omgeving digitaal te laten oefenen en de andere mogelijkheid is om de communicatie via internet te laten verlopen.

Diverse oefenwebsites

Het oefenen via internet kan op veel verschillende websites. In veel gevallen kunnen de begeleider en de ouders mee kijken en de vorderingen in de gaten houden. Op deze sites kunnen de kinderen losse spelletjes spelen die een bepaald onderdeel oefenen of ze bieden een doorgaande leerlijn.

Alle sites hebben gemeen dat ze aanvullend zijn op de begeleiding die een kind krijgt en de persoonlijke begeleiding door een leerkracht of RT’er niet kunnen vervangen

Communicatie via internet

Het internet biedt steeds meer mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld mail, videochat en meer openbaar Twitter en Facebook. Maar ook Youtube en Prezi zijn manieren om een boodschap over te brengen.

Specifiek gericht op het begeleiden van kinderen (en volwassenen) is de Elektronische Leeromgeving (ELO). Dit is een soort digitaal klaslokaal waarin de begeleider opdrachten, instructies en berichten door kan geven.  Op Mijn Superkracht is een voorbeeld van een ELO speciaal voor Remedial Teaching te zien.

Voordelen

Regie ligt bij het kind

Kinderen met leerproblemen hebben vaak het gevoel tekort te schieten. Door gebruik te maken van een ELO kunnen ze zelf de regie over het oplossen van de problemen, want ze zijn niet meer afhankelijk van de beschikbaarheid van een RT’er. Dit geeft ze een gevoel van controle en daardoor meer zelfvertrouwen.

Flexibel

Het communiceren via internet zorgt ervoor dat de instructie niet meer alleen gegeven kan worden op het moment dat een kind bij de RT’er is. Hierdoor bepaalt het zelf wanneer en waar het iets wil gaan doen en hoeveel.

Gezien het feit dat veel ouders werken en daarnaast kinderen graag willen afspreken met vriendjes, gaan sporten en het ook wel eens lekker vinden om gewoon thuis te zijn, is het heel prettig als ze niet op een vast tijdstip naar de RT’er hoeven.

Tempo van het kind

Doordat het huiswerk direct na het maken doorgestuurd kan worden naar de RT’er kan die direct zien of een kind de instructie begrepen heeft en kan toepassen in de oefeningen. Als dit niet het geval is, kan er direct een extra instructie gegeven worden of kunnen de oefeningen aangepast worden. En als een kind een onderwerp snel begrijpt, kan ook het tempo verhoogd worden en eerder overgestapt worden op een ander onderwerp.

Digitale vaardigheden

Door met de ELO en de verschillende communicatietoepassingen te werken, vergroot het kind zijn digitale vaardigheden.  En doordat dit gebeurt in een veilige omgeving onder begeleiding van een RT’er wordt voorkomen dat een kind gaat experimenteren en daarbij onverantwoorde risico’s neemt.

 

Kortom, Online Remedial Teaching biedt naast de begeleiding op maat door een RT’er nog een aantal andere voordelen. Het bereidt kinderen voor op een toekomst in een veranderende samenleving.

 

 

Door: Annemieke Augusteijn

Annemieke, gediplomeerd leerkracht en Remedial Teacher in 's-Hertogenbosch, is de bedenker van Mijn Superkracht. In de begeleiding van haar leerlingen zet zij ICT in om de kracht van kinderen zichtbaar te maken.
Terug