Mijn Superkracht.nl

18
11
2013

Vergoeding voor onderzoek en begeleiding bij ernstige dyslexie

Sinds 1 januari 2009 kan een onderzoek naar dyslexie en de begeleiding daarna vergoed worden vanuit het basispakket van de verzekering. Tijdens gesprekken die ik voer met de ouders van mijn leerlingen bij het vermoeden van dyslexie, merk ik dat deze regeling niet bij iedereen bekend is en dat er ook veel onduidelijkheid over bestaat.

In dit blog vertel ik je eerst aan welke voorwaarden je moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarna vertel ik je hoe de procedure loopt en waar je rekening mee moet houden.

Voorwaarden

3 keer E bij Cito-toetsen

Om in aanmerking te komen moet er een vermoeden zijn van ernstige dyslexie, dit betekent dat je kind bij een aantal opeenvolgende Cito-toetsen een E heeft gescoord voor technisch lezen, lezen van woorden en spelling.

Extra begeleiding helpt niet

Het is van belang dat aan te tonen is dat de problemen hardnekkig zijn en dat minstens een half jaar gerichte begeleiding niet voldoende resultaat heeft opgeleverd. Dit kan aangetoond worden aan de hand van een zogenaamd leesdossier dat de school heeft bijgehouden en dat eventueel is aangevuld met de verslagen van een externe begeleider, zoals een Remedial Teacher.
Indien er dus nog geen gerichte hulp geboden is, die is vastgelegd in bijvoorbeeld handelingsplannen met evaluatie, komt je kind (nog) niet in aanmerking voor een vergoeding. In dat geval is het verstandig om ervoor te zorgen dat die begeleiding er alsnog komt, op school of door een externe Remedial Teacher die je als ouder inhuurt

Eventuele andere stoornis onder controle 

Indien er sprake is van mogelijke dyslexie in combinatie met een andere stoornis, dan komt een kind pas in aanmerking voor vergoeding als die andere stoornis onder controle is. Dit betekent dat die een goed onderzoek niet verhindert.

Procedure

Leesdossier

Op het moment dat je het vermoeden hebt dat je kind voor een vergoed onderzoek en eventueel vergoede begeleiding in aanmerking komt, bespreek je dit met de school van je kind.
Als het goed is, is op school het leesdossier van je kind bijgehouden met daarin informatie over de afgenomen toetsen en de eventuele extra begeleiding die gegeven is. Aan de hand van dat dossier kun je samen met de school je kind aan gaan melden voor onderzoek.

Behandelaar kiezen

Voordat je de daadwerkelijke aanmelding in orde gaat maken, is het verstandig om goed te bekijken bij wie je het onderzoek laat uitvoeren. Allereerst bestaat het kwaliteitsinstituut dyslexie (K.D.), dit instituut is bezig met het samenstellen van een register met behandelaars waar je terecht kunt voor een vergoed onderzoek. Op hun website kun je nu al zien welke behandelaars bij hen aangesloten zijn.
Verder kun je bij je verzekeraar navragen met welke onderhandelaars zij afspraken hebben gemaakt. Dit kan namelijk een voorwaarde zijn om de vergoeding te ontvangen.
Tot slot heeft vaak de school contact met behandelaars die bijvoorbeeld naar school toe komen om de begeleiding te geven. Zij kunnen je dan ook adviseren in je keuze.

Aanmelden

Wanneer je een behandelaar hebt gekozen, kan die je de formulieren toesturen die je nodig hebt voor de aanmelding. Vaak is dit een flink pakket, zowel de leerkrachten van je kind als jijzelf moeten vragenlijsten invullen en informatie geven over het leesproces tot nu toe. Verder wordt ook het leesdossier toegevoegd aan de aanvraag.

Wel of niet vergoed onderzoek?

Aan de hand van de informatie die meegestuurd wordt bij de aanmelding en na een eventueel gesprek, bepaalt de behandelaar of je kind in aanmerking komt voor een onderzoek dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering.
Indien dit het geval is, wordt het onderzoek in elk geval vergoed, ook als eruit blijkt dat je kind geen ernstige dyslexie heeft.

Wel of geen vergoede begeleiding

Na het onderzoek hangt het van de diagnose af of de begeleiding ook vergoed gaat worden, Indien er sprake is van ernstige dyslexie heeft je kind recht op een jaar lang vergoede begeleiding.

De rol van de Remedial Teacher

Op dit moment mag het onderzoek en de vergoede begeleiding niet uitgevoerd worden door een zelfstandig Remedial Teacher.
Wel kan de Remedial Teacher een belangrijke rol vervullen voordat je je kind gaat aanmelden. Zoals ik eerder schreef, is het een voorwaarde om aan te tonen dat de leesproblemen niet over gaan bij extra begeleiding. Die begeleiding kan wel gegeven worden door een Remedial Teacher en de verslaglegging hiervan geldt dan als bewijs voor de hardnekkigheid. Tenzij natuurlijk blijkt dat de begeleiding wel effect heeft, want dan is een onderzoek niet meer nodig. En dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn!

Vragen

Heeft u na het lezen van dit blog nog vragen over een vergoed onderzoek en de vergoede begeleiding bij ernstige dyslexie? Stuur me dan een mail, ik help je graag verder!

 

Door: Annemieke Augusteijn

Annemieke, gediplomeerd leerkracht en Remedial Teacher in 's-Hertogenbosch, is de bedenker van Mijn Superkracht. In de begeleiding van haar leerlingen zet zij ICT in om de kracht van kinderen zichtbaar te maken.
Terug