Mijn Superkracht.nl

24
06
2014

Vraagteken

Tsja, de neiging is groot om deze pagina leeg te laten, zodat er in ieder geval een goede reden is om bij deze column vraagtekens te zetten.

Het vraagteken is één van de eerste leestekens die leerlingen leren toepassen. Vorige week had ik een leerling uit groep 3 die het lezen nog niet zo heel goed onder de knie heeft. Maar haar juf heeft er wel voor gezorgd dat zij het gebruik van het vraagteken in en tekst wel goed toepast. Ik weet niet of u dezelfde vertedering als ik kunt voelen bij leerlingen wiens stem, die toch al aan de hoge kant is, ongeveer anderhalve octaaf omhoog gaat, maar ik smelt…..

Over het vraagteken zelf valt eigenlijk weinig te vertellen. Het vraagteken is een leesteken dat wordt geplaatst aan het einde van een vraagzin, om duidelijk te maken dat het een vraag is. Volgens taalwinkel.nl van de Universiteit van Amsterdam volgt het vraagteken na een vraag of verzoek, ook als de schrijver geen antwoord verwacht. Mijn puberende kinderen leggen dit anders uit. Op elke vraag of verzoek van moeders, met name als het gaat om kamers opruimen, jassen ophangen of iets anders van weinig belang, waarin een mogelijk vraagteken te beluisteren is, hoef je niet of zeker niet direct te reageren. Niet de schrijver, maar de vragensteller, verwacht noch antwoord noch actie. Zelfs het toepassen van het trucje van de kinderen die net leren lezen, je stem aan het einde van de vraag een octaaf hoger laten klinken werkt helaas niet meer bij pubers.

Overigens is het alleen nodig een vraagteken te plaatsen op het moment dat het gaat om een directe vraag. Bij indirecte vragen kan het plaatsen van het vraagteken achterwege gelaten worden. Een voorbeeld van een indirecte vraag zou kunnen zijn: Mamma vroeg zich af of ik mijn kamer al heb opgeruimd. Dan is dat vraagteken dus niet nodig, en die pubers maar denken dat dat opruimen ook niet nodig is.

Deze column schreef Marion voor het tijdschrift van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Meer informatie over de LBRT vindt u hier.

Terug