Mijn Superkracht.nl

Evaluatie

Na 6 tot 8 weken begeleiding bekijkt begeleider of bereikt is wat aan het begin van de begeleiding als doel gesteld is. Dit doet hij aan de hand van toetsen, testjes, observaties en/of een gesprek met jou of de leerkracht van je kind.

Naar aanleiding van de gegevens die hij hiermee verzamelt, bespreekt hij of en op welke manier de begeleiding wordt voortgezet. Je ontvangt een verslag van de evaluatie met daarin de adviezen. Verder kan hij dit in een gesprek toelichten als dat nodig is.

Wil je naar aanleiding van deze informatie een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, klik dan hier.