Mijn Superkracht.nl

Overzicht instructiefilms

Op de videopagina van Mijn Superkracht vind je bijna 150 instructiefilms. Een deel hiervan is vrij beschikbaar. Wil je de rest zien, dan is het mogelijk een licentie af te sluiten. In dit overzicht zie je tot welke films je dan toegang krijgt. 

Algemeen

Leeromgeving

 1. Handleiding leeromgeving leerling: inloggen
 2. Handleiding leeromgeving leerling: overzicht opdrachten
 3. Handleiding leeromgeving leerling: omschrijving van de opdracht
 4. Handleiding leeromgeving leerling: opmerking bij een opdracht
 5. Handleiding leeromgeving leerling: bestand bij een opdracht
 6. Handleiding leeromgeving leerling: inleveren van een opdracht
 7. Handleiding leeromgeving leerling: aanpassen profiel
 8. Handleiding leeromgeving leerling: instructiefilms
 9. Handleiding leeromgeving begeleider: inloggen
 10. Handleiding leeromgeving begeleider:overzicht studenten
 11. Handleiding leeromgeving begeleider:overzicht alle opdrachten
 12. Handleiding leeromgeving begeleider: geven van een nieuwe opdracht
 13. Handleiding leeromgeving begeleider: geven van een nieuwe opdracht met link naar site of film
 14. Handleiding leeromgeving begeleider: geven van een nieuwe opdracht met bestand
 15. Handleiding leeromgeving begeleider: verwijderen van een opdracht
 16. Handleiding leeromgeving begeleider: plaatsen van een opmerking
 17. Handleiding leeromgeving begeleider: bekijken van een bestand
 18. Handleiding leeromgeving begeleider: bestand bij een bestaande opdracht
 19. Handleiding leeromgeving begeleider: dossier
 20. Handleiding leeromgeving begeleider: opdracht favoriet maken
 21. Handleiding leeromgeving begeleider: favoriete opdracht geven
 22. Handleiding leeromgeving begeleider: opdracht geven op basis van een favoriet
 23. Handleiding leeromgeving begeleider: opdracht nakijken
 24. Handleiding leeromgeving begeleider: aanpassen profiel
 25. Handleiding leeromgeving begeleider: maken profielpagina
 26. Handleiding leeromgeving begeleider: aanmelden leerling
 27. Handleiding leeromgeving begeleider: afmelden leerling
 28. Handleiding leeromgeving begeleider: leerling activeren of deactiveren
 29. Handleiding leeromgeving begeleider: aanpassen profiel
 30. Handleiding leeromgeving begeleider: plaatsen blog
 31. Handleiding leeromgeving begeleider: menu
 32. Handleiding leeromgeving leerling: snelkoppeling op startscherm
 33. Handleiding leeromgeving leerling: uploaden en inleveren met smartphone of tablet

Tools

 1. Clipping Magic
 2. Videoscribe
 3. Scherm delen Skype
 4. Glasplaatfunctie van Gynzy
 5. Screencast-o-matic
 6. Anymeeting als begeleider
 7. Anymeeting als leerling
 8. Skype: het geluid werkt niet

Overig

 1. Mijn Superkracht online remedial teaching 
 2. Traject aanmelding
 3. Instructiefilmpjes
 4. Blog je mee?

Spelling

Gewone woorden

 1. x of ks
 2. -nk
 3. -ng
 4. -lijk
 5. kleefletters
 6. -isch
 7. -ig
 8. -iaal, -ieel, -eaal, -ueel, -ium
 9. -heid
 10. -ge
 11. -eeuw, -ieuw, -uw
 12. -eer, -oor, -eur
 13. stomme/ duffe e
 14. -t klank einde woord
 15. g of ch
 16. ch
 17. -air
 18. -aai, -ooi, -oei
 19. -tie
 20. -teit
 21. verdelen in lettergrepen
 22. verdelen in klankgroepen
 23. letters en klanken
 24. welke klank hoor ik?
 25. tweetekenklank of medeklinker
 26. lange klank
 27. korte klank
 28. van enkelvoud naar meervoud
 29. be-, ge-, te-, ver-
 30. v of f 
 31. tussen -s-
 32. tussen -n-
 33. t of th 
 34. stipjes en streepjes 
 35. samenstelling 
 36. s of z
 37. 's meervoud
 38. oo of eau, oe of ou
 39. -n aan het einde van het woord 
 40. klinker einde van het woord
 41. k of c
 42. s of c
 43. ie of y, i of y 
 44. i of ie
 45. f/v, s/z meervoud 
 46. ei of ij
 47. ou of au

Werkwoorden

 1. het schrijven van een werkwoord
 2. het vinden van de PV
 3. het schrijven van de PV 
 4. tegenwoordige en verleden tijd
 5. het onderwerp
 6. de stam van een werkwoord
 7. PV tegenwoordige tijd
 8. PV tegenwoordige tijd (2)
 9. PV verleden tijd
 10. PV verleden tijd (2)
 11. sterke en zwakke werkwoorden
 12. onregelmatige werkwoorden

Begrijpend lezen

 1. woorden, zinnen en alinea's
 2. soort tekst
 3. leesdoel en -gedrag
 4. voorspellen
 5. voorkennis
 6. begrijp ik de tekst nog?
 7. meedenken met de schrijver 
 8. moeilijke woorden
 9. opbouw van een tekst 
 10. verwijswoorden
 11. signaalwoorden
 12. signaalwoorden (2)
 13. hoofd- en bijzaken 
 14. samenvatten 
 15. samenvatten (2)

Ontleden

Woordsoorten

 1. zelfstandig naamwoord
 2. werkwoord
 3. bijvoeglijk naamwoord
 4. stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

Rekenen

Algemeen

 1. Makkelijk tellen
 2. Getallenlijn
 3. Kralensnoer
 4. Getallen ordenen
 5. Splitsen 
 6. Opbouw van grote getallen

Optellen en aftrekken

 1. Optellen op de getallenlijn
 2. Aftrekken op de getallenlijn 
 3. Optellen of aftrekken op een honderdveld 
 4. Optellen in kolommen 
 5. Aftrekken in kolommen
 6. Optellen of aftrekken in je hoofd

Delen en vermenigvuldigen

 1. Delen met rest
 2. Grote deelsommen
 3. Rekenen met een verhoudingstabel

Breuken, procenten en kommagetallen

 1. Naam van een breuk
 2. Welke breuk is groter? (teller=1) 
 3. Welke breuk is groter? (teller≠1)
 4. Verschil tussen 2 breuken 
 5. Breukenstroken 
 6. Breuken met dezelfde waarde
 7. Breuken optellen
 8. Breuk groter dan 1 
 9. Breuken optellen en aftrekken door de hele heen 
 10. Aantal berekenen als je de breuk weet
 11. Het geheel berekenen als je de breuk weet
 12. Vereenvoudigen van een breuk
 13. Delen met een breuk als antwoord
 14. Vermenigvuldigen met een breuk
 15. Vermenigvuldigen met een breuk (2)
 16. Vermenigvuldigen van breuken 
 17. Delen door een breuk 
 18. Breuken en verhoudingen
 19. Breuken en kommagetallen 
 20. Breuken en kommagetallen (2) 
 21. Breuken, procenten en kommagetallen
 22. Een breuk delen
 23. Een breuk delen door een breuk 
 24. Rekenen met procenten 
 25. Rekenen met procenten (2)
 26. Rente 
 27. Winst en verlies

Meten en maten

 1. Meten
 2. Omrekenen van maten
 3. Omrekenen van maten oppervlakte
 4. Omrekenen van maten inhoud
 5. Het berekenen van omtrek
 6. Het berekenen van oppervlakte
 7. Het berekenen van inhoud
 8. Rekenen met schaal
 9. Rekenweetjes maten

Tijd

 1. Hoe laat is het?
 2. Analoge klok 
 3. Analoge klok, hele en halve uren, kwartieren
 4. Analoge klok verdeeld in kwartieren
 5. Digitale klok
 6. Digitale klok, hele uren, halve uren en kwartieren
 7. Digitale klok, middag en avond
 8. Relatie minuten analoge en digitale klok 
 9. Kalender