Mijn Superkracht.nl

Didactisch onderzoek

Onderzoek

Een begeleidingstraject begint met een onderzoek naar het niveau van jouw kind. Dit betekent dat je kind een aantal toetsen maakt die door de remedial teacher worden geanalyseerd. Een aantal van deze toetsen maakt je kind op papier en anderen maakt hij op de computer. In de meeste gevallen zal de begeleider ook een gesprek voeren met je kind. Afhankelijk van de abonnementsvorm gebeurt dit persoonlijk of via Skype.

Daarnaast heeft de begeleider informatie nodig over de ontwikkeling van je kind tot nu toe. Een deel van die informatie zul jij kunnen geven, maar de begeleider zal ook contact opnemen met de leerkracht van je kind. 

Handelingsgericht

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van de handelingsgerichte diagnostiek. Dit houdt in dat de begeleider alleen die zaken onderzoekt die van belang zijn voor wat we gaan doen. Zo wil hij graag weten wat er precies mis gaat bij het uitrekenen van een som, zodat in de begeleiding een manier gevonden kan worden om te zorgen dat het wel goed gaat.

Kracht van uw kind

In het onderzoek gaat de begeleider ook kijken wat de sterke punten zijn van jouw kind, zodat hij daar in de begeleiding gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld door een tekening te maken als je kind een sterk visueel geheugen heeft of een liedje te zingen als zo de tafels beter onthouden worden.

Handelingsplan

Alle gegevens uit het onderzoek gebruikt de begeleider om een handelingsplan op te stellen. Dit plan is de basis voor de begeleiding die hierna gegeven gaat worden.

In het plan beschrijft hij: 

  • hoe de situatie op dat moment is, dus wat de conclusies in het onderzoek zijn.
  • wat hij wil bereiken met de begeleiding van je kind.
  • wat hij gaat doen om dat te bereiken en wat hij daarbij gebruikt
  • hoe hij de begeleiding gaat organiseren
  • hoe hij na 8 tot 12 weken gaat evalueren wat de resultaten zijn