Mijn Superkracht.nl

Informatie voor professionals uit het onderwijs

Welkom op de pagina speciaal voor professionals uit het onderwijs. Hier geven wij meer vakinhoudelijke informatie over onze uitgangspunten, werkwijze en materialen. Daarnaast krijg je hier meer informatie onze samenwerking met remedial teachers en logopedistes door het hele land.

Uitgangspunten

Online remedial teaching is een nieuwe werkwijze in de begeleiding van kinderen. Door persoonlijke begeleiding op maat te combineren met communicatie via een beschermde leeromgeving en videochat, spelen wij optimaal in op de begeleidingsbehoeften van de leerlingen.

De basis voor onze begeleiding is een aantal belangrijke essentiele uitgangspunten, namelijk:

  1. de kracht van het kind staat centraal
  2. de begeleiding verloopt via de principes van handelingsgericht werken
  3. de begeleiding wordt uitgevoerd door gediplomeerde remedial teachers of logopedistes

Hier lees je meer over deze uitgangspunten.

Werkwijze

Wanneer een leerling bij ons aangemeld wordt, start het begeleidingstraject met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door Annemieke Augusteijn en vindt plaats in Den Bosch of via Skype. 

Naar aanleiding van dit gesprek brengt zij een advies uit betreffende de passende abonnementsvorm voor de leerling. Daarnaast maakt zij een eerste selectie uit de begeleiders. Hierbij wordt rekening gehouden met de hulpvraag van de leerling en de locatie van de leerling en de begeleider. Uiteraard is dit laatste minder van belang indien de begeleiding uitsluitend via de leeromgeving en videochat verloopt. De defintieve keuze voor een begeleider wordt gemaakt door de leerling met zijn ouders.

De begeleider geeft vervolgens het begeleidingstraject vorm volgens de principes van het handelingsgericht werken. Meer informatie daarover lees je hier.

diverse hulpmaterialen bij elkaarMateriaal

Iedere leerling krijgt een onderwijsprogramma op maat aangeboden dat opgesteld is door de eigen begeleider. Dit programma bestaat uit instructiefilms via ons Youtube-kanaal, schriftelijke oefeningen en digitale oefeningen. Daarnaast krijgen de leerlingen instructie via videochat of in de praktijk van de begeleider.

Wij maken gebruik van diverse remediƫrende methodes, zoals "de Zuidvallei", "Maatwerk", "Taal in blokjes" en "Schrijfpoort". Afhankelijk van de behoeften van de leerling en de wijze waarop op de basisschool de leerstof aangeboden wordt, maakt de begeleider een keuze uit de materialen.

Naast de schriftelijke oefeningen, hebben de leerlingen oefenaccounts bij verschillende websites, zoals toetsend leren en taal-oefenen. Deze websites maken het mogelijk dat de leerling thuis of op school oefent en de begeleider de vorderingen bij kan houden.

Tot slot krijgen de leerlingen verschillende materialen in bruikleen, zodat zij ook thuis gebruik kunnen maken van ondersteunende materialen zoals een abacus, MAB-materiaal en flitskaarten.

foto van de voorkant van het tijdschrift voor Remedial Teaching met onder andere de tekst Artikel tijdschrift voor Remedial Teaching

In het eerste nummer van 2014 van het tijdschrift van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers staat een artikel over Mijn Superkracht. In dit artikel staat uitgebreid beschreven welke overwegingen een rol gespeeld hebben bij de ontwikkeling van ons concept en hoe het werkt in de praktijk. De tekst van dit artikel lees je hier.

Mocht je meer willen weten over de beroepsvereniging die dit tijdschrift uitgeeft, dan vind je hier hun website.

Zelf deel uitmaken van Mijn Superkracht

Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen, werken wij samen met remedial teachers en logopedistes door heel Nederland. In ruil voor een vaste jaarprijs en prijs per leerling, maken deze begeleiders gebruik van de online leeromgeving. Daarnaast verwijzen wij de leerlingen die via onze site worden aangemeld naar hen door.

Wanneer je hier meer over wil weten, klik dan hier.