Mijn Superkracht.nl

Adelien Bergman

Praktijk voor beter leren

'Papa, mama, ik kan eindelijk lezen.' Heeft uw kind leesproblemen of heeft uw kind moeite met het spellen van woorden? Is plannen moeilijk en weet uw kind niet hoe het effectief moet leren? Dan kan de “Praktijk voor beter leren” wellicht iets voor uw kind en u betekenen.

Wie ben ik en waar sta ik voor? 

Ik ben Adelien Bergman. Ik ben remedial teacher en gecertificeerd behandelaar Sleeplezen®. In mijn praktijk richt ik me op kinderen tussen de zes en de achttien jaar, die leerproblemen hebben op het gebied van Nederlandse taal, lezen en slim leren.

Begin 2015 heb ik besloten om, naast mijn werk in het onderwijs, van start te gaan met een eigen praktijk voor remedial teaching. Het is mijn passie om te investeren in kinderen, die in hun leerproces belemmerd worden. Ik werk vanuit de visie het beste en maximale in deze kinderen naar boven te willen halen, maar ook hun grenzen te (h)erkennen. De wijze waarop ik kinderen in hun ontwikkeling wil begeleiden, kenmerkt zich door persoonlijke belangstelling, doelgericht en planmatig werken, geloof in het kind en hoge verwachtingen. Ik ga met plezier op zoek naar wat wel mogelijk is, naar het passende aanbod en de juiste aansluiting om zo een kind een stapje verder te helpen.

Al tijdens mijn Pabo-opleiding heb ik bewust gekozen voor het onderwijzen van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Ik werk daarom ook al vele jaren op verschillende (speciale) scholen. Om mij verder te bekwamen in het begeleiden van deze kinderen, heb ik in 2011 mijn opleiding Master Sen RT afgerond. Sinds 2014 ben ik lid van de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers.

In mijn baan op een school voor Praktijkonderwijs, ben ik ook werkzaam als leesbegeleider. Ik heb hierdoor ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met leesproblemen. Ik heb met een aantal van mijn leerlingen goede resultaten behaald met de methode Sleeplezen® en heb mogen ervaren wat het voor een kind betekent om te kunnen zeggen: “ Ik kan eindelijk lezen.”

Als ouder van twee kinderen met dyslexie en ASS heb ik ervaren dat het hebben van leer- en ontwikkelingsproblemen consequenties heeft voor de totale ontwikkeling van een kind. Ook weet ik welke uitdagingen dit kan geven in de opvoeding.

Mijn passie, mijn persoonlijke en professionele ervaring en mijn deskundigheid wil ik graag inzetten in het begeleiden van kinderen.

Wat bied ik aan in mijn praktijk?

Het RT-traject: Een RT-traject is een traject op maat, waar eerst bekeken wordt wat het probleem precies is. Vervolgens zal een behandelplan opgesteld worden en besproken worden met de ouders . Dan kan het behandeltraject van start gaan. Tijdens het traject zal steeds gekeken worden of de behandeling effectief is en zal het plan eventueel bijgesteld worden. Het behandeltraject zal afgesloten worden door middel van een onderzoek om de resultaten te meten. Tot slot vindt er een eindgesprek plaats. Er zal altijd contact gezocht worden met de school om samen te werken aan het verbeteren van de leersprestaties van het kind. Ook bied ik speciale trajecten aan zoals Sleeplezen en een werkgeheugentraining met het programma Jungle Memory.

Voorbeelden van trajecten:

  • Voorbereidingstraject voor een examen Nederlands op VMBO-niveau met een meisje (16 jaar) met dyslexie en ASS.
  • Verbeteren van het technisch lezen (Sleeplezen) van een jongen met dyslexie (groep 7) op de school.
  • Hulp bieden bij het leren plannen en het leren leren aan een jongen van 17 jaar op het VWO.  
  • Spellingondersteuning en pre-teaching bij een meisje van 9 jaar.
  • Tekstbegrip vergroten met de cursus 'Alle teksten de baas'.

Groepscursussen: 'Praktijk voor beter leren' verzorgt ook de groepscursussen (Op weg naar) 'Snel leren = leuk leren''  voor kinderen uit groep 8 en leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs. Het kunnen plannen en organiseren van taken zijn essentiële vaardigheden voor een succesvolle schoolloopbaan. Deze cursus helpt je om het leren leuker, sneller en effectiever te maken.          

  

Pratijk naam
Praktijk voor beter leren
Straat / Nummer
Brandts Buyspark 16
Postcode
7425 GD
Stad
Deventer