Mijn Superkracht.nl

Annette van Zeben

Wie ben ik?

 

Ik ben Annette van Zeben, moeder van twee kinderen van 19 en 22  jaar oud.  Ik heb ruim 20 jaar met veel plezier als groepsleerkracht in verschillende typen basisonderwijs, zoals Montessori en Jenaplan, gewerkt. Daar heb ik veel ervaring opgedaan op diverse gebieden waaronder: didactiek, slimme en hoogbegaafde kinderen, downsyndroom, adhd en autisme.

Tijdens  mijn loopbaan als groepsleerkracht in het basisonderwijs merkte ik dat ik niet altijd aan de onderwijsbehoefte van alle kinderen tegemoet kon komen.Daarom ben ik de Master SEN, Specialist Leren, gaan halen.Na deze opleiding wilde ik mijn kennis en ervaring inzetten voor de leerling met speciale onderwijsbehoeften. In januari 2013 ben ik gestart met mijn eigen praktijk voor remedial teaching, RT Praktijk van A tot Z. Sinds november 2018 ben ik geregistreerd remedial teacher van de LBRT.

In mijn praktijk doe ik onderzoek naar de onderwijsbehoefte van een kind. Daarbij vind ik het heel belangrijk om de ouders (ervaringsdeskundigen van hun kind) en school te betrekken, om samen te zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling. Ik denk in mogelijkheden en maak gebruik van de sterke kanten en interesses van het kind. Als een kind (weer) lekker in zijn vel zit en vol vertrouwen zijn schoolloopbaan kan voortzetten, word ik daar ook gelukkig van.

Ik heb na mijn Master nog diverse cursussen gevolgd: Sinds 2017 ben ik medebehandelaar ernstige rekenproblemen en dyscalculie en ben ik gecertificeerd om de RD4 af te nemen, een diagnostisch rekeninstrument.. Ook werk ik met Taal in Blokjes┬«, een methode die ontwikkeld is voor de behandeling van lees- en spellingsproblemen. Deze methode gaat uit van klanken van de taal, de klanken krijgen een kleur waardoor de klankstructuur van de taal zichtbaar wordt gemaakt. Dit helpt om beter te leren lezen en spellen. In 2020 heb een cursus gevolgd voor leesspecialist.

Sinds 2014 werk ik met Mijn Superkracht. Ik vind het een goede aanvulling op hetgene  ik in mijn  praktijk bied. Het is een fijne manier om op afstand een kind te kunnen begeleiden of verder te helpen. Het kind krijgt een programma op maat die ondersteuning biedt bij het leren. Ook kan het kind hulp vragen wanneer het dit nodig heeft. Zelf kan ik een vinger aan de pols houden om te zien of een kind nieuw aangeboden leerstof begrijpt en op een juiste manier oefent.

 

 

 

 

 

Pratijk naam
RT-praktijk van A tot Z
Straat / Nummer
zadelmakersstraat 53
Postcode
6662 CA
Stad
ELST GLD