Mijn Superkracht.nl

Maartje Thoen-Houben

Van logopedist tot remedial teacher/leesspecialist

In 1992 ben ik afgestudeerd in Rotterdam aan de Opleiding Logopedie. Sindsdien ben ik als logopedist werkzaam geweest op vele scholen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam; in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

Op de scholen waar ik werkte was het werkgebied van de logopedist meestal afgebakend tot de mondelinge taal. Ik merkte echter dat boeken nodig zijn om de taal echt uit te breiden. Hoe daar nu mee om te gaan?

Al in 1994 volgde ik mijn eerste cursus 'lees- en schrijfstoornissen' bij Anneke Smits. Tot ik in 2008 de Master Special Educational Needs (leerroute Taal-dyslexie) ging doen heb ik verschillende nascholingen gevolgd op het gebied van lezen. Ik had toen in cluster 4 (met kinderen met kinderpsychiatrische - en gedragsproblemen) al een pilot mogen draaien met een dyslexiebehandelaar en ben na mijn afstuderen mijn eigen praktijk gestart voor kinderen met hulpvragen op het gebied van taal, lezen en spelling.

Ik combineer het werk in mijn eigen praktijk op dit moment met een baan op de Alexander Roozendaalschool in Amsterdam: een school voor kinderen met TOS (taalontwikkelingsstoornissen). De kruisbestuiving tussen het werk op school en in mijn eigen praktijk maakt dat ik iedere dag veel bij leer. Ik geniet ervan om datgene wat werkt op de ene plek op de andere plek uit te proberen. 

Mijn doel: alle kinderen lezen en schrijven met plezier

Waarom vind ik nu een uitdaging in het werken met kinderen die beter willen/moeten leren lezen? Allereerst omdat ik weet (vanuit literatuur en ervaring) dat veel lezen zorgt voor uitbreiding van de taal, woordenschat en uiteindelijk kansen in het onderwijs. Daarbij gun ik iedereen het gevoel van het kunnen verdwijnen in een boek, het je verbazen over andere werelden, het leren van nieuwe dingen. In mijn aanpak staat het verkrijgen van leesplezier dan ook voorop. Mijn allerbelangrijkste regel: Het lezen van stomme boeken is verboden! Ik help uiteraard bij de zoektocht naar de leuke boeken. Kinderen die ontdekken dat leuke boeken echt bestaan gaan vanzelf meer lezen.  Ze maken de leeskilometers die noodzakelijk zijn om een betere lezer te worden. Als ouders me vertellen dat hun kind stiekem met een zaklamp onder de deken aan het lezen is heb ik mijn doel bereikt!

Als de hulpvraag op het gebied van spelling ligt volg ik altijd de methode die op school wordt gebruikt. Kinderen zitten 5 dagen per week op school, met mij hebben ze maar eens per week contact. We pluizen samen uit wat nu maakt dat spelling zo moeilijk is. En daar maken we samen een plan voor. Ik heb een kast vol middelen om de methode van school te verduidelijken, verdiepen en te trainen. 

In mijn praktijk werk ik niet als logopedist. Maar mijn kennis over de taalontwikkeling en meertaligheid draag ik natuurlijk altijd mee, evenals mijn ervaring met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Online Remedial Teaching

Behalve 'live' in mijn praktijk ontmoet ik ook steeds meer leerlingen online. Soms omdat het door de diverse agenda's moeilijk is een goed moment te vinden, soms omdat de afstand te groot is. Ik ervaar het skypen met leerlingen als inspirerend. In principe is de werkwijze hetzelfde. Ik word uitgedaagd tot het bedenken van nieuwe werkvormen die kinderen aan de andere kant van de lijn blijven motiveren. En het leuke is dat ik die werkvorm natuurlijk ook op school en in mijn praktijk kan toepassen. 

 

 

Pratijk naam
Lezen aan de Witsenkade
Straat / Nummer
Nicolaas Witsenkade 32-boven
Postcode
1017 ZT
Stad
Amsterdam