Mijn Superkracht.nl

Thea Mommersteeg

Ik begeleid sinds 2004 kinderen met leerproblemen en leerstoornissen. Enige tijd na mijn HBO-Jeugdwelzijnswerk heb ik de post HBO opleiding Remedial Teaching gevolgd.  Daarna heb ik mijn kennis en vaardigheden verbreed en verdiept met workshops, conferenties en masterclasses.

Daarnaast ben ik door mijn persoonlijke situatie altijd extra gemotiveerd geweest om kinderen te helpen. Als gezin hebben wij tussen 1995 en 2001 in Frankrijk gewoond. Hier heb ik aan de lijve ondervonden wat een verbreding van de horizon dit kan bieden, maar ook dat dit een inbreuk op de taalontwikkeling kan zijn.

​Mijn praktijk

  • Ik bied hulp aan kinderen, die problemen hebben met spelling, rekenen, technisch en/of begrijpend lezen, mogelijk ten gevolge van leerstoornissen zoals o.a. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS of langdurig verblijf in het buitenland.
  • “Leren leren”: Door in te steken op een andere manier van aanbieden en verwerken van de leerstof, kan ik kinderen begeleiden bij “leren leren”. Planning is hierbij essentieel. De wanorde in de gedachten van uw kind verdwijnen, hierdoor wordt het lange termijngeheugen automatisch geactiveerd.
  • ''Ik leer anders”: Ik begeleid kinderen die meer denken in beelden, via de methode “ik leer anders”.
  • Toets voorbereiding: Ik verzorg individuele begeleiding om uw kind vertrouwd te maken met belangrijke toetsen. Hierbij kunt u denken aan de entreetoets in groep 6 en 7, de eindtoets in groep 8, de taaltoets en de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Mijn visie

Elk kind is speciaal. Elk kind maakt zijn eigen unieke ontwikkeling door. Soms hebben kinderen tijdens die ontwikkeling een steuntje in de rug nodig, zodat ze weer verder kunnen, weer vooruit kunnen.

Pratijk naam
Straat / Nummer
de Waarden 40
Postcode
5591JT
Stad
Heeze