Mijn Superkracht.nl

Uitgangspunten Mijn Superkracht

De online remedial teaching is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten. Een heleboel hiervan lees je elders op deze website, maar op deze pagina lichten wij de belangrijkste uitgangpunten nader toe.

De kracht van het kind staat centraal

Wanneer kinderen problemen met leren hebben, is dat vaak waar de nadruk op komt te liggen. Het kind gaat oefenen wat het moeilijk vindt en is daar dus veel mee bezig. Wij kiezen ervoor om bij de online remedial teaching uit te gaan van wat een kind wèl kan en dat te gebruiken als basis om andere vaardigheden te verbeteren.

Een voorbeeld hiervan is het gebruik van verschillende "vertalingen" bij het uitrekenen van een redactiesom. De som kan vertaald worden in een tekening, je kunt hem uitspelen met materiaal of met blokjes. Door een vertaling te kiezen die bij een kind past, vergroten we het inzicht in de rekensituatie en wordt het makkelijker om de som uit te rekenen. Meer over deze manier van uitrekenen lees je hier.

Handelingsgericht werken

In de begeleiding van kinderen werken wij handelingsgericht. Dit betekent dat we vooral nadenken over wat we kunnen doen om een kind te helpen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat toetsen die we afnemen niet gericht zijn op het vinden van een oorzaak van de leerproblemen, maar op wat we kunnen doen om ze op te lossen.

De gegevens die we krijgen uit toetsen zijn bedoeld om te kijken welke kennis en vaardigheden het kind nodig heeft om verder te kunnen en welke kennis en vaardigheden het al heeft die we kunnen gebruiken in de begeleiding. Als een kind bijvoorbeeld moeite heeft met de spellingsregels, maar wel goed is in het leren van versjes, dan zetten we de regels op rijm.

een groen vinkje: symbool voor goedgekeurdGediplomeerde en gecertificeerde remedial teachers en logopedistes

Het opstellen van een begeleidingstraject met gebruik van de juiste methoden en materialen vraagt veel kennis en vaardigheden van een begeleider. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen kiezen wij ervoor om alleen met ge diplomeerde en gecertificeerde begeleiders te werken.

Op de pagina waarop de begeleiders zich voorstellen, kun je precies aangeven welke eisen jij stelt aan een begeleider voor je kind. Zoek je bijvoorbeeld een gediplomeerd remedial teacher gespecialiseerd in dyslexie of dyscalculie of een gecertificeerde coach "Ik leer anders"? Door een keuze te maken uit de verschillende zoektermen maak je een selectie uit de beschikbare begeleiders.