Mijn Superkracht.nl

Uitleg zoektermen

Op de begeleiderspagina kunt u gebruikmaken van de zoektermen om een passende begeleider te vinden. Op deze pagina wordt een aantal van deze zoektermen uitgelegd.:

Gediplomeerd remedial teacher

Remedial teacher is een vrij beroep, wat betekent dat je ook zonder diploma remedial teacher kunt worden. Op onze site vind je zowel begeleiders met als zonder diploma.

Er bestaan verschillende opleidingen tot remedial teacher. Sinds een aantal jaar bestaat een HBO-masteropleiding tot master Special Educational Needs (SEN), de voorganger van deze opleiding was de opleiding tot gespecialiseerd leerkracht met als afstudeerrichting remedial teacher. Ook verzorgen verschillende instituten een post-HBO-opleiding tot remedial teacher. Wanneer een begeleider gediplomeerd rt'er is, vind je in het profiel van de betreffende rt'er meer informatie over welke opleiding zij afgerond heeft.

Logopedist

Mijn Superkracht werkt naast met remedial teachers ook met logopedistes samen die begeleiding bieden op het gebied van leerproblemen.

Registratie LBRT

De LBRT is de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Om de kwaliteit en de professionaliteit van remedial teachers te kunnen garanderen heeft de LBRT de mogelijkheid tot registratie ingesteld. De LBRT garandeert de kwaliteit en deskundigheid van de door haar geregistreerde leden. Alleen remedial teachers die aan de kwaliteitseisen van de LBRT voldoen, komen in aanmerking voor de LBRT-registratie. Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. 

Specialist leesproblemen en dyslexie/ specialist rekenproblemen en dyscalulie

Door middel van verschillende opleidingen/ cursussen kunnen begeleiders zich verder specialiseren tot specialist op het gebied van lees-, reken- of gedragsproblemen. In het profiel van de gespecialiseerde begeleiders lees je meer informatie over de door hen gevolgde opleding(en).

Coach "Ik leer anders"

Voor kinderen met een visuele leerstijl, ook wel beelddenkers genoemd, bestaat de training "Ik leer anders". In deze training leert een coach je kind hoe hij nieuwe leerstof zo kan leren dat hij het onthoudt en kan gebruiken. Gecertificeerde coaches zijn opgeleid door opleidingsinstituut ‘Ik leer anders’ om leerlingen te begeleiden met deze leermethode.

Coach "Jungle Memory"

Jungle Memory is een online training om het werkgeheugen te verbeteren. De training blijkt vooral effectief wanneer een kind begeleid wordt door een gecertificeerde coach die de online oefeningen combineert met het aanbieden van nieuwe leerstrategieën.

Trainer "Taal in Blokjes"

Bij de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen kunnen begeleiders gebruik maken van het programma "Taal in Blokjes". Hierin wordt de structuur van taal zichtbaar gemaakt door de verschillende klanksoorten verschillende kleuren te geven. Verschillende begeleiders hebben workshops gevolgd om te leren dit programma op de juiste wijze in te zetten. 

Trainer "Snel leren = leuk leren"

De cursus “Snel leren = leuk leren” van Time 2 Control is een cursus studievaardigheden die je kind leren het huiswerk beter te plannen en organiseren. Daarnaast krijg het inzicht in zijn manier van leren en technieken om dit te verbeteren.