Kwalificaties

Op de pagina om een begeleider te zoeken, kun je verschillende kwalificaties selecteren om zo de keuze te beperken. Maar wat betekenen die kwalificaties?

Gediplomeerd leerkracht

Een gediplomeerd leerkracht heeft een lerarenopleiding afgerond en is bevoegd om te werken als leerkracht in het basisonderwijs en/of het voortgezet onderwijs

Gediplomeerd remedial teacher

Een gediplomeerd remedial teacher heeft een opleiding tot remedial teacher afgerond.

Gediplomeerd logopedist

Een gediplomeerd logopedist heeft een opleiding tot logopedist afgerond.

GZ-psycholoog

Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) is academisch geschoold en is gespecialiseerd in het diagnostisch onderzoek en de behandeling bij psychische klachten.

Psycholoog NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft een registratie voor psychologen die minimaal 1440 uur werkervaring als psycholoog hebben. Deze psychologen mogen zich "Psycholoog NIP" noemen.

Psycholoog SKJ

Een psycholoog SKJ is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), een beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland.

Registered EuroPsy Psychologist

Een psycholoog die gecertificeerd is door European Federation of Psychologists Associations (EFPA) werkt volgens de richtlijnen van de EFPA. Deze richtlijnen zijn met steun van de nationale psychologenverenigingen van de landen die zijn aangesloten bij de EFPA.

Meer informatie hierover vind je hier en hier vind je de psychologen die dit certificaat hebben.

Gecertificeerd kindercoach

Een gecertificeerd kindercoach heeft een opleiding tot kindercoach afgerond.

Registratie LBRT (basisregistratie, registratie generalist en registratie specialist)

Bij de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT) kun je als remedial teacher lid worden. Aan dit lidmaatschap gaat geen kwaliteitstoets vooraf. Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister van de LBRT moet een rt'er wel aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. 

Een lid met een basisregistratie voldoet nog niet aan alle eisen, maar heeft wel een valide diploma en is van plan te zorgen dat hij binnen 3 jaar wel aan alle eisen voldoet. Wanneer een rt'er wel aan alle eisen voldoet, wordt hij in het register opgenomen als generalist. Tot slot kan een rt'er nog voldoen aan een aantal aanvullende kwaliteitseisen en opgenomen worden als specialist op een specifiek vakgebied.

Lid NVLF

Logopedisten kunnen lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Om hier lid van te worden is een valide diploma verplicht.

Lid Adiona

Adiona is de beroepsvereniging voor coaches die werken binnen kinder-, jeugd- en gezinscoaching. Leden hebben een relevant diploma of certificaat en onderschrijven de beroepscode.

Begeleiding via videochat

Naast begeleiding in de praktijk of op school is ook begeleiding via videochat mogelijk. Begeleiders die deze vorm van begeleiding aanbieden zijn te herkennen aan deze kwalificatie.

Specialist leesproblemen en dyslexie

Een specialist leesproblemen en dyslexie heeft een aanvullende opleiding gevolgd in de begeleiding van kinderen en jongeren met (ernstige) leesproblemen. 

Specialist spellingproblemen

Een specialist spellingproblemen heeft een aanvullende opleiding gevolgd in de begeleiding van kinderen en jongeren met (ernstige) spellingproblemen.

Specialist rekenproblemen en dyscalculie

Een specialist rekenproblemen en dyscalculie heeft een aanvullende opleiding gevolgd in de begeleiding van kinderen en jongeren met (ernstige) rekenproblemen.

Specialist executieve functies

Executieve functies zijn processen in je hersenen die ervoor zorgen dat je een of meer taken goed uit kunt voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over het plannen, het richten van je aandacht op de taak en het organiseren. 

Een specialist executieve functies en leren leren heeft een aanvullende opleiding gevolgd om kinderen en jongeren die problemen hebben op het gebied van executieve functies te begeleiden.

Specialist leren leren

Naarmate kinderen ouder worden, wordt steeds meer van ze verwacht dat ze de lesstof zelfstandig kunnen leren. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld zelf de belangrijkste onderdelen van de lesstof herkennen en weten hoe ze die kunnen onthouden en toepassen. 

Een specialist leren leren heeft een aanvullende opleiding gevolgd om kinderen en jongeren die hier moeite mee hebben te begeleiden.

Specialist visuele leerstijl en beelddenken

Mensen met een visuele leerstijl leren dingen het makkelijkste als ze ze zien. Een specialist visuele leerstijl en beelddenken heeft een aanvullende opleiding gevolgd om kinderen en jongeren met leerproblemen en een visuele leerstijl te begeleiden.

Mijn Superkracht.nl
Geïnteresseerd?

Wil je ook gebruik maken van Mijn Superkracht?
Neem vrijblijvend contact op of registreer direct!

Contact Registreer