Mijn Superkracht.nl

Overeenkomst

Hartelijk dank voor je interesse in de leeromgeving van Mijn Superkracht!

Door je te registreren als begeleider ga je akkoord met deze overeenkomst. Je kunt de overeenkomst hier lezen en hem bevestigen door je registratie te verzenden. Op dat moment is je account direct actief en kun je er 3 maanden gratis gebruik van maken. Binnen die periode kun je de overeenkomst zonder kosten opzeggen. Na deze 3 maanden worden de tarieven waar in deze overeenkomst naar verwezen wordt in rekening gebracht.

Je ontvangt een bevestiging van deze overeenkomst per mail met alle gegevens die je bij de registratie hebt ingevuld als bevestiging en je kunt de overeenkomst opzeggen door op die mail te reageren of door me een aparte mail te sturen.

Overeenkomst

De persoon die zich via www.mijnsuperkracht.nl registreert, hierna te noemen ‘Afnemer’

en

Mijn Superkracht

Meester Happensoenlaan 27

5237 JM ‘s-Hertogenbosch

hierna te noemen ‘Annemieke Augusteijn’

komen overeen als volgt;

 1. De afnemer neemt vanaf het moment van registreren het bij registratie aangegeven aantal licenties af (minimaal 5).
 2. Daarnaast sluit de afnemer het bij de registratie aangegeven aanvullende abonnement af.
 3. De afnemer krijgt het bovenstaande gefactureerd per maand of per jaar, afhankelijk van de bij de registratie aangegeven voorkeur.

Annemieke Augusteijn zal de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren. De Afnemer is niet bevoegd bindende instructies te geven over de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Partijen zullen regelmatig overleg voeren over de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden. Annemieke Augusteijn is niet gehouden de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.

Prijs en betaling

Voor de eerste abonnementsperiode, 3 maanden, worden geen kosten in rekening gebracht. De tarieven voor de periode hierna vind je hier.

 • Bij betaling per jaar worden slechts 10 maanden berekend.
 • Alle bedragen zijn exclusief 21% btw en dienen voorafgaand aan het betreffende jaar of de betreffende maand te worden voldaan. Vanwege de Kleine Ondernemers Regeling wordt vooralsnog geen btw in rekening gebracht.
 • De prijzen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. De Afnemer ontvangt hier uiterlijk 1 december bericht over.
 • Voor de leerlinglicenties voor de leeromgeving geldt tot 1 september een minimum aantal afgenomen licenties van 5.
 • Bij wijzigingen in het aantal licenties worden de nieuw afgenomen licenties apart in rekening gebracht tegen het tarief dat voor het totale aantal geldt. Het eerder in rekening gebrachte bedrag wordt niet herzien op basis van een eventueel nieuw tarief.
 • Mocht er tijdens de duur van deze overeenkomst meerwerk moeten worden gedaan, dan wordt dit verricht tegen een uurtarief van €75,00 exclusief 21% btw.
 • Reistijd wordt hierin berekend als daadwerkelijk gewerkte tijd. Daarnaast wordt een kilometerprijs berekend van €0,35 per kilometer. 
 • De Afnemer ontvangt hiervoor per mail een rekening. Indien de Afnemer een factuur op papier wenst te ontvangen, wordt €2,50 per factuur in rekening gebracht.

Beëindigen van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aanvankelijk aangegaan voor de periode van 3 maanden. Tijdens deze periode kan op elk moment kostenloos worden opgezegd.

Indien deze niet wordt opgezegd voor het einde van deze periode, wordt deze hierna steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.

De Afnemer kan de overeenkomst beëindigen door de overeenkomst minimaal 1 maand voor het einde van een betaalde abonnementsperiode schriftelijk op te zeggen.

Overige voorwaarden

Indien partijen tijdens de looptijd van deze overeenkomst aanvullingen hebben op of af willen wijken van deze overeenkomst, zullen zij deze wijzigingen schriftelijk vastleggen en voor akkoord ondertekenen of bevestigen per mail. Dit zal ook geschieden bij meer- of minderwerk.

Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van praktijk voor Remedial Teaching Annemieke Augusteijn aangaande deelname aan het platform van toepassing.

Na registratie is het account van de Afnemer direct te gebruiken. Annemieke Augusteijn vult deze overeenkomst aan met de gegevens die bij de registratie zijn doorgegeven en stuurt deze aangevulde overeenkomst uiterlijk 15 werkdagen na registratie naar de afnemer als bevestiging van de overeenkomst.

Bijlage:

Informatie licenties en abonnementen

 

Leerlinglicenties

Aanvullend

 

Product

 

Basis

Uitgebreid

Compleet

Gebruik instructiefilms

V

 

 

Voordelige licenties educatieve software

V

 

 

 

Groepskorting bij diverse congressen

V

 

 

 

Gebruikersondersteuning

 

V

V

V

Vermelding website

 

V

V

V

Promotie op Facebook

 

V

V

V

Plaatsen van blogs

 

V

V

V

Aangeleverd bericht in nieuwsbrief

 

V

V

V

Jaarlijkse netwerkdag

 

Tegen bijbetaling

V

V

Gebruik digibordsoftware (Gynzy)

 

Tegen bijbetaling

Tegen bijbetaling

V

Jaarlijkse VIPdag

 

Tegen bijbetaling

Tegen bijbetaling

V

           

Nadere toelichting:

 1. Voordelige licenties educatieve software: de informatie hierover staat op www.onlineremedialteaching.nl/licenties
 2. Promotie Facebook: het betreft hier het delen van posts van de eigen zakelijke pagina, minimaal 6 keer per jaar plaatsing van een aangeleverd bericht op de pagina van Mijn Superkracht en regelmatig uitlichten van het begeleidersprofiel op de pagina van Mijn Superkracht. Het aanleveren van de bijbehorende berichten is de verantwoordelijkheid van de afnemer en de berichten worden in overleg aangepast indien Mijn Superkracht dit nodig acht.
 3. Plaatsen van blogs: de blogs worden alleen geplaatst wanneer de richtlijnen voor het plaatsen van blogs gevolgd zijn.
 4. Aangeleverd bericht in nieuwbrief: Het betreft hier het plaatsen van door de begeleider aangeleverde berichten in de nieuwsbrief voor ouders en/of leerkrachten. In dit bericht wordt verwezen naar een artikel of activiteit van de begeleider met een link naar de bron. Het aanleveren van de berichten is de verantwoordelijkheid van de afnemer en de berichten worden in overleg aangepast indien Mijn Superkracht dit nodig acht.
 5. De jaarlijkse netwerkdag vindt plaats op een zaterdag in maart en wordt minimaal 2 maanden van te voren aangekondigd. Het ochtendprogramma bestaat uit een workshop over een onderwerp dat relevant is voor begeleiders met een eigen praktijk. Na de lunch worden de gezamenlijke acties vanuit Mijn Superkracht voor het komende jaar en eventuele wensen ten aanzien van de leeromgeving besproken.
 6. De jaarlijkse gebruikersdag vindt in oktober plaats en deze datum wordt voor de zomervakantie bekend gemaakt. Het programma van die dag bestaat uit een dagdeel met een invulling die relevant is voor ons werk als remedial teachers met een eigen praktijk, een lunch en een meer ontspannen activiteit die gericht is op het faciliteren van het nader kennismaken met de overige deelnemers.