Overeenkomst

Op deze pagina lees je de overeenkomst voor het gebruik van de omgeving en deelname aan het netwerk. 

Hartelijk dank voor je interesse in de omgeving van Mijn Superkracht!

Door je te registreren als begeleider ga je akkoord met deze overeenkomst. Je kunt de overeenkomst hier lezen en hem bevestigen door je registratie te verzenden. Je wordt vervolgens uitgenodigd om een wachtwoord aan te maken. Als je dat gedaan hebt, is je account direct actief en kun je er 3 maanden gratis gebruik van maken. Binnen die periode kun je de overeenkomst zonder kosten opzeggen. Na deze 3 maanden worden de tarieven waar in deze overeenkomst naar verwezen wordt in rekening gebracht.

Overeenkomst

De persoon die zich via www.mijnsuperkracht.nl registreert, hierna te noemen ‘Afnemer’

en

Mijn Superkracht

Meester Happensoenlaan 27

5237 JM ‘s-Hertogenbosch

hierna te noemen ‘Mijn Superkracht’

komen overeen als volgt;

 • De afnemer neemt vanaf het moment van registreren het bij registratie aangegeven aantal licenties af.
 • Daarnaast sluit de afnemer het bij de registratie aangegeven aanvullende abonnement af.
 • De afnemer krijgt het bovenstaande gefactureerd per maand of per jaar, afhankelijk van de bij de registratie aangegeven voorkeur.

Mijn Superkracht zal de werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren. De Afnemer is niet bevoegd bindende instructies te geven over de uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Partijen zullen regelmatig overleg voeren over de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden. Mijn Superkracht is niet gehouden de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.

Prijs en betaling

Voor de eerste abonnementsperiode, 3 maanden, worden geen kosten in rekening gebracht. De tarieven voor de periode hierna vind je hier.

 • Bij betaling per jaar worden slechts 10 maanden berekend.
 • Alle bedragen zijn exclusief 21% btw en dienen voorafgaand aan het betreffende jaar of de betreffende maand te worden voldaan. Vanwege de Kleine Ondernemers Regeling wordt vooralsnog geen btw in rekening gebracht. Zodra dit verandert, wordt de Afnemer hiervan op de hoogte gebracht.
 • De prijzen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. De Afnemer ontvangt hier uiterlijk 1 december bericht over.
 • Bij wijzigingen in het aantal licenties, gebruikte functies van de omgeving en/ of afgenomen diensten worden de nieuw afgenomen licenties apart in rekening gebracht tegen het tarief dat voor het totale aantal geldt. Het eerder in rekening gebrachte bedrag wordt niet herzien op basis van een eventueel nieuw tarief.
 • 1 keer per kalenderjaar kan het aantal licenties en/ of de gebruikte functies van de omgeving zonder kosten verminderd worden. Bij elke volgende keer wordt hiervoor €10,00 in rekening gebracht.
 • Mocht er tijdens de duur van deze overeenkomst meerwerk moeten worden gedaan, dan wordt dit verricht tegen een uurtarief van €75,00 exclusief 21% btw.
 • Reistijd wordt hierin berekend als daadwerkelijk gewerkte tijd. Daarnaast wordt een kilometerprijs berekend van €0,35 per kilometer. 
 • De Afnemer ontvangt hiervoor per mail een rekening. Indien de Afnemer een factuur op papier wenst te ontvangen, wordt €2,50 per factuur in rekening gebracht.

Beëindigen van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aanvankelijk aangegaan voor de periode van 3 maanden. Tijdens deze periode kan op elk moment kosteloos worden opgezegd.

Indien deze niet wordt opgezegd voor het einde van deze periode, wordt deze hierna steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.

De Afnemer kan de overeenkomst beëindigen door de overeenkomst minimaal 1 maand voor het einde van een betaalde abonnementsperiode schriftelijk op te zeggen.

Overige voorwaarden

Indien partijen tijdens de looptijd van deze overeenkomst aanvullingen hebben op of af willen wijken van deze overeenkomst, zullen zij deze wijzigingen schriftelijk vastleggen en voor akkoord ondertekenen of bevestigen per mail. Dit zal ook geschieden bij meer- of minderwerk.

Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van Mijn Superkracht aangaande deelname aan het platform van toepassing.

Na registratie is het account van de Afnemer direct te gebruiken. Mijn Superkracht vult deze overeenkomst aan met de gegevens die bij de registratie zijn doorgegeven en stuurt deze aangevulde overeenkomst uiterlijk 15 werkdagen na registratie naar de afnemer als bevestiging van de overeenkomst.

Mijn Superkracht.nl
Geïnteresseerd?

Wil je ook gebruik maken van Mijn Superkracht?
Neem vrijblijvend contact op of registreer direct!

Contact Registreer