Bij kinderen, bij wie het leren niet vanzelf gaat, vind ik het fijn te merken dat ik van betekenis kan zijn voor hun (plezier in) leren

Ik ben sinds 1993 werkzaam in het speciaal basisonderwijs (SBO), waarbij ik met kinderen werk in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal (spraak), lezen en rekenen of een combinatie ervan.

Niet de leerprestatie maar het welzijn van een kind staat bij Selfie centraal. Sinds ik kindercoach ben, benader ik kinderen en hun ouders vanuit de hele context, waardoor belemmeringen zichtbaar worden. Schoolfactoren, vriendschappen en/of de situatie thuis spelen vaak een rol in het welzijn van een kind. Ik luister zonder oordeel, ik reis mee met de ander en geef ruimte om de eigen kracht te (her-)ontdekken. Ik ben van mening dat eigen kracht meer zelfvertrouwen geeft, wat van invloed is op  een positief zelfbeeld, waardoor ook het leren beter zal gaan.

Mijn gehele loopbaan als leerkracht ben ik gericht op het verbeteren van mijn didactiek en pedagogiek om steeds beter in te spelen op leerproblemen en sociaal emotionele problematiek. Ik volg regelmatig cursussen en trainingen om kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Mijn grote koffer met technieken en methodieken helpt mij om leerproblemen en problemen in het welzijn aan te pakken Ik probeer de aanpak voor ieder kind passend te maken.

Ik gebruik pedagogische hulpmiddelen, zoals mijn poppen Selfie en Joep. Maar ook op creatief gebied kan ik veel methodieken inzetten: tekenen, verven, kleien, knutselen , toneelspelen of werken met speelmateriaal zoals blokken, poppetjes, dieren en knuffels.

Ook maak ik graag gebruik van materialen uit de natuur, die ik samen met de kinderen en Lobke de hond, kan zoeken in de grote tuin achter de praktijk.