Ieder kind verdient het zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Bij de een gaat dit vanzelf of met wat hulp van de ouder(s), juf of meester, bij de ander kost dit meer tijd en energie. En dat laatste kan een leerkracht in een klas vaak onvoldoende bieden aan individuele leerlingen. Ik wil deze leerlingen de hulp bieden die zij nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen.

Ik bied individuele didactische begeleiding in de vorm van RT, voor leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs bij leerproblemen. Dit betreft leerproblemen bij o.a. het begrijpend en technisch lezen, spelling, rekenen en woordenschat. In mijn begeleiding staan positieve benadering, structuur, zelfvertrouwen vergroten en plezier hebben centraal. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zichzelf pas kunnen ontwikkelen als zij zich gewaardeerd en veilig voelen.

Bij Praktijk GEEL staan de volgende punten centraal:

- Er wordt op een speelse, afwisselende manier gewerkt, plezier is belangrijk

- Er wordt steeds gekeken naar wat het kind al goed kan: zo bouwen we aan het zelfvertrouwen

- Er wordt aangesloten bij de leerstijl van het kind

- Er is regelmatig overleg met de ouders

- Contact met de school is belangrijk, er wordt tenslotte gezamenlijk gewerkt aan een gelijk doel