Kinderen van hun leerproblemen afhelpen. Met dat doel heb ik me sinds 2014 gespecialiseerd. Aanvankelijk in reflex integratie, gaandeweg tot psychomotorisch remedial teacher. Mijn naam is Chrina Jansen - Jongedijk, getrouwd en moeder van twee kinderen. Kinderen helpen leren en opgroeien deed ik al als leerkracht in het basisonderwijs. Ik ben mijn praktijk Bewegen naar je Brein begonnen, omdat ik het effect van reflex integratie in mijn klas heb gezien. Door de onvolgroeide reflexen aan te pakken, kan een kind zonder belemmeringen leren en leven. Om na een succesvolle reflex integratie een kind 'schoolrijp' te maken, dus alle vaardigheden te verwerven die het kind nodig heeft om geconcentreerd en gemotiveerd te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven, heb ik me steeds verder geschoold tot psychomotorisch remedial teacher. 

Gelukkig is er de laatste tijd meer en meer aandacht voor het belang van bewegen. Steeds vaker wordt onderkend dat bewegen essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. Vanuit die visie ga ik, wanneer er ergens in de ontwikkeling iets stagneert, het kind via spel en beweging stimuleren! Door middel van die beweging ontwikkelen kinderen motorische, cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden.