Expertise: rekenen/wiskunde, lezen, HB, executief functioneren, leren leren.

PO, VO, Beroepsonderwijs en universiteit

Kinderen en jongeren gaan zich weer of beter ontwikkelen bij Metis. Ze worden gezien en Gretha neemt ze mee op ontdekkingstocht. Ontdekken wat er te leren valt, en op welke manier zij dat het beste kunnen. Leren op school, maar ook jezelf beter leren kennen, leren over hoe je je kunt gedragen in sociale situaties. 

De ontdekkingstocht en leerroute kan starten vanuit de zorg of vanuit het onderwijs. Maar altijd zijn beide met elkaar verbonden. Je kunt het gedrag en welbevinden van een kind of jongere niet ondersteunen zonder het leren op school daarin mee te nemen. 

De aanpak en ondersteuning bij Metis gaat altijd uit van de samenhang binnen de wereld van het kind of de jongeren. Die wereld bestaat uit thuis, school en eventuele andere sociale omgevingen zoals sport. De samenhang bestaat ook binnen het kind en jongere zelf. Alles wat je leert heeft effect op andere aspecten van jezelf. Als het leren op school beter lukt, voel je je minder gestrest, raak je minder snel gefrustreerd en dat heeft een positief effect op je gedrag. Andersom kan meer grip op je gedrag en sociaal welbevinden ervoor zorgen dat het op school beter lukt. En meestal is het een wisselwerking van beide.

 Kinderen en jongeren zijn bij Metis altijd aan het goede adres, omdat Metis hen altijd in hun geheel ziet, benadert en begeleidt.

Gretha Sierink is remedial teacher en jeugdprofessional. Je kunt bij Metis ook terecht voor diagnostiek. Gretha heeft kennis van en ervaring met onderwijs en jeugdzorg. Daardoor kan zij naadloos aansluiten bij wat een kind of jongere nodig heeft. Diagnostiek maakt het mogelijk om het kind of jongere nog beter te leren kennen en diens talenten op te sporen. Minder goed ontwikkelde vaardigheden worden niet gezien als op zichzelf staande problemen, maar worden benaderd in relatie tot de talenten. 

Bij Metis blijf je niet hangen in wat je niet kunt, maar word je op weg geholpen om je talenten en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.