Mijn naam is Hester Vroegindeweij en zeven jaar geleden ben ik begonnen met deze praktijk.  Ik begeleid kinderen in de basisschoolleeftijd op het gebied van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen, en sociaal-emotionele vaardigheden. In het voortgezet onderwijs begeleid ik leerlingen bij het plannen, organiseren en leren of maken van huiswerk. Ik heb een kleine 24 jaar onderwijservaring. In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en aansluitend heb ik de opleiding tot Remedial Teacher en leerkracht Speciaal Onderwijs gevolgd met onder andere aanvullende cursussen Handelingsgerichte Diagnostiek en Handelingsgericht Werken (voor kinderen met dyslexie en dyscalculie), Ontwikkelings- Gerichte Benadering (voor kinderen met gedragsproblemen in de klas). En ben ik trainer geworden voor de cursus Snel Leren = Leuk Leren.

De eerste jaren heb ik vooral in het basisonderwijs gewerkt (groep 3 tot en met 8). De laatste vijf jaar ben ik mij gaan toeleggen op Remedial Teaching, naast mijn werk als groepsleerkracht in het Speciaal Onderwijs.

Voor mij is elk kind bijzonder en heeft een eigen wijze van tot ontplooiing komen. Ik vind het een voorrecht om uw kind daarbij te kunnen ondersteunen en begeleiden.

Mijn kracht ligt in de (individuele) benadering van het kind. Het is mooi om met een kind te werken en gaandeweg te zien hoe zij zich verder ontwikkelen, waarbij ze zelf ervaren dat ze het eigenlijk zelf al kunnen. Het is voor mij altijd een uitdaging er achter te komen wat de werkelijke oorzaak achter het probleem is en het adequaat te verhelpen.

Werkwijze

Na een vrijblijvend intakegesprek waarin u,  uw wensen ten aanzien van de begeleiding kenbaar maakt en u ons meer over de problemen – van welke aard ook – waar uw kind op school tegenaan loopt vertelt, doen wij u een voorstel ten aanzien van de begeleiding van uw kind.

Dit voorstel baseren wij op de verkregen gegevens middels het intakegesprek, aangevuld met gegevens van school en gegevens verkregen uit afgenomen toetsen en observaties.

Het voorstel omvat een handelingsplan, waarin bovengenoemde gegevens zijn verwerkt.  Hierin worden ook de doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van de remedial teaching beschreven.

De begeleiding sluit aan bij wat u kind al kan!

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van:

remediërende methodes

ICT programma's en

remediërende spelvormen

Aan het einde van de remedial teaching wordt het niveau van uw kind geëvalueerd met behulp van onder andere toetsen, testen en observaties in een tijdgesprek. Wilt u naar aanleiding van het eindgesprek doorgaan met de remedial teaching dan kan een vervolgtraject worden ingezet.

Voor meer informatie wat betreft mogelijkheden en tarieven neem gerust contact met ons op.