Mijn naam is Marianne van der Meijden. Ik ben remedial teacher met een eigen praktijk in Middelburg. Naast remedial teacher ben ik ruim 22 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Na het behalen van het Pabo-diploma ben ik als groepsleerkracht aan de slag gegaan. Ik merkte dat ik niet altijd alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften alles kon bieden. Het ontbrak me aan tijd en specifieke behandeltechnieken om goed aan te sluiten bij wat de leerling nodig had om tot ontwikkeling te komen. Vanuit die motivatie heb ik in 2009 heb ik het diploma Master Special Educational Needs behaald. Naast het werken in mijn eigen praktijk ben ik werkzaam op een basisschool als intern begeleider.

Als remedial teacher kan je de één op één begeleiding bieden die in de klas niet altijd mogelijk is. De individuele aandacht is juist één van de mooie dingen van mijn vak. Veel kinderen ervaren de tijd waarin zij alle aandacht krijgen als erg prettig. Samen op zoek gaan naar wat wel lukt. Vanuit zelfvertrouwen werken aan dat wat je moeilijk vindt.