Ik heb mijn praktijk Leesmaat opgericht voor deskundige ondersteuning aan ouders en scholen met kinderen die veel moeite hebben met leren lezen, schrijven en taal.

Ik heb als taalspecialist en logopedist 25 jaar ervaring in het onderwijs. Ik heb ervaren dat kinderen onzeker worden en het vertrouwen in zichzelf kwijtraken als ze niet goed kunnen lezen en schrijven. Ze kunnen dan niet meer meekomen in het onderwijs.  

Door het kind beter te leren lezen, vergroot het zijn woordenschat en doet het meer kennis op. Een grotere woordenschat helpt bij het leren op school. Kinderen krijgen betere handvatten om de wereld te verkennen.

Mijn doel is om kinderen weer het plezier terug te geven in lezen en hen te helpen groeien in taal. Zo kunnen ze weer vol zelfvertrouwen meedoen op school.

Hoe doe ik dat?

Ik sluit zoveel mogelijk aan bij wat het kind al heeft geleerd en ik gebruik de methode die het beste past bij het kind. Daarom doe ik eerst goed onderzoek. Aan de hand van de verzamelde gegevens van ouders, school en het kind zelf stel ik een plan op. Hierin beschrijf ik de doelen waar we aan gaan werken en hoe ik denk deze te gaan bereiken. Stapsgewijs werken we dan aan de doelen van het plan.

Ik vind het belangrijk dat het kind succeservaring opdoet. De stapjes maak ik klein en we oefenen veel in spelvorm. Soms is het nodig om te herhalen.

Wat ik ook belangrijk vind is dat het kind plezier beleeft aan het lezen. Daarom laat ik het kind zelf het boek uitkiezen en hebben we samen plezier in het lezen. De ouders betrek ik hierin zoveel mogelijk. Zo stimuleer ik de leeskilometers die het kind moet maken om een betere lezer te worden.

Heb ik je interesse gewekt en wil je meer weten over Leesmaat? Kijk dan snel op mijn website: www.leesmaat.nl.