Het werken met kinderen, waarbij het leren niet vanzelf gaat, heeft altijd mijn interesse gehad. Daarom ben ik in 2007 mijn eigen praktijk begonnen en heb ik verschillende opleidingen gedaan om kinderen op allerlei leergebieden hulp te kunnen bieden. Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan met leerlingen met specifieke leerproblemen en daaruit voortvloeiende sociaal-emotionele problematiek.

In mijn praktijk werk ik met kinderen van zowel de basisschool als de middelbare school.

De begeleiding in mijn praktijk is altijd individueel en afgestemd op het kind.

Het doel is dat het kind gemotiveerd blijft, succes ervaart, zelfvertrouwen ontwikkelt, zo min mogelijk hinder ervaart van een leer- of gedragsprobleem en plezier beleeft aan het leerproces.