Ik ben in 2001 de opleiding gaan doen tot leerkracht in het basisonderwijs. Ik heb vele jaren met plezier gewerkt op scholen voornamelijk in de onderbouw en middenbouw.

De laatste jaren viel mij steeds meer op dat er geen tijd was voor kinderen bij wie het leren net even anders gaat, door welke reden dan ook. Kinderen die moeite hebben met school of kinderen waarvan Nederlands niet hun moedertaal is. Dat gaf mij geen voldaan gevoel. Daar was ik geen leerkracht voor geworden.

Dit heeft mij doen besluiten om mij te ontwikkelen tot kindercoach, om toch de tijd te hebben voor die kinderen die het net wat moeilijker hebben. Ik heb verschillende trainingen gevolgd waaronder Kracht van spel en ik neem ook mijn ervaring mee als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Ook zal ik mij verder gaan ontwikkelen met betrekking tot kinderen met een andere moedertaal. (NT2)

Voorlopig ga ik op de donderdag en vrijdag mijn kindercoachpraktijk opstarten. Ik weet zeker dat, het op deze manier werken met kinderen, mij nog meer voldoening in mijn werk zal geven. Mede omdat ik veel gerichter aan de slag kan gaan. En altijd de tijd kan nemen voor een kind.

Mijn werkwijze: Ik ga werken met spel. Tijdens het intake gesprek overleg ik met de ouder(s) en kind wat volgens beiden het kind nodig heeft. Wanneer ik duidelijk voor ogen heb, wat het kind nodig heeft, welke executieve vaardigheden nog extra ontwikkeld moeten worden, ga ik aan het werk met spel.

Mijn motto is: Proberen is leren. Ik kijk wat de kinderen nodig hebben. En daarop zet ik in. Ieder kind is uniek en mijn streven is om hun zelfvertrouwen weer te laten groeien. Zodat de kinderen weer met meer plezier naar school kunnen. Iedereen kan dat steuntje in de rug wel eens gebruiken.