Leerlingen begeleiden via Mijn Superkracht

Mijn Superkracht verzorgt namens een landelijke organisatie remedial teaching voor een behoorlijk groot aantal leerlingen. Omdat ik deze leerlingen niet allemaal zelf kan begeleiden, huur ik hiervoor andere remedial teachers, logopedisten en kindercoaches in. Op deze pagina lees je hoe dit werkt.

De hierboven genoemde organisatie begeleidt Nederlandstalige gezinnen die al dan niet tijdelijk naar het buitenland verhuizen voorafgaand en tijdens aan hun verblijf in het buitenland en bij terugkeer in Nederland op het gebied van onderwijs. Bij die terugkeer voeren zij een didactisch onderzoek uit bij de kinderen en bepalen aan de hand daarvan wat een kind nodig heeft om goed te kunnen starten in het Nederlandse onderwijs. Hieruit kan blijken dat het nodig is dat een kind remedial teaching krijgt bij die start en dat is het waarop contact wordt opgenomen met mij.

Het kiezen van een begeleider

Wanneer een leerling bij mij wordt aangemeld, ontvang ik algemene gegevens over de begeleiding die de leerling nodig heeft en welke vorm, op locatie of online, de voorkeur heeft. Op basis daarvan bekijk ik welke begeleiders in aanmerkingen komen om de leerling te begeleiden. Deze begeleiders stuur ik een mail met de belangrijkste informatie en de vraag of zij deze leerling zouden kunnen en willen begeleiden. Op basis van hun antwoorden bekijk ik welke begeleider het beste geschikt is voor de aangemelde leerling.

Vervolgens stel ik aan de ouders en de organisatie voor om deze begeleider de leerling te laten begeleiden en als zij dit voorstel overnemen, plan ik een kennismakingsgesprek tussen de leerling, de ouders en de begeleider of breng ik het gezin en de begeleider met elkaar in contact zodat ze samen een afspraak kunnen maken voor het gesprek. Op dat moment laat ik ook de andere beschikbare begeleiders weten dat er vooralsnog gekozen is voor een andere begeleider.

Als na het kennismakingsgesprek zowel de leerling en de ouders als de begeleider ervan overtuigd zijn dat deze begeleider de leerling de juiste begeleiding kan bieden, start het traject. Blijkt tijdens het gesprek toch dat de mogelijkheden van de begeleider niet helemaal goed aansluiten bij de vraag en dat beter gekozen kan worden voor een andere begeleider, dan neem ik contact op met één van de andere begeleiders die aangegeven hadden deze leerling te kunnen en willen begeleiden.

Het begeleidingstraject

Nadat besloten is dat de begeleider het traject gaat doen, ontvangt hij de gegevens vanuit het onderzoek. Op basis hiervan wordt het handelingsplan geschreven, het is dus niet de bedoeling dat je zelf nog een onderzoek uitvoert. De begeleiding start zo snel mogelijk na het kennismakingsgesprek.

Het begeleidingstraject bestaat uit 15 weken, tenzij voor deze leerling iets anders is afgesproken. Per week vinden 1 of 2 sessies van 45 minuten plaats. Afhankelijk van de afspraken komt de leerling hiervoor naar je praktijk, kom jij naar de leerling toe of treffen jullie elkaar online.

Ongeveer halverwege het traject evalueer je de begeleiding kort, tenzij het een verkort traject betreft. Als de tussenevaluatie daar aanleiding toe geeft, stel je de begeleiding of het doel bij. Aan het einde van het traject evalueer je uitgebreid.

Je gebruikt voor deze leerling (natuurlijk) de omgeving van Mijn Superkracht om alle betrokkenen op de hoogte te houden en hierin schrijf je bij voorkeur elke week en in elk geval om de week een verslag van de sessie(s). Ook plaats je je handelingsplan en de verslagen van de evaluaties in de omgeving.

Bij de evaluaties vraag je de ouders ook een vragenlijst in te vullen over hoe ze de begeleiding ervaren. De resultaten hiervan geef je door aan mij, zodat ik die kan analyseren en kan delen met mijn opdrachtgever.

Spreekt het bovenstaande je aan en zou je in aanmerking willen komen om deze leerlingen te begeleiden? Dan kun je je daar nu voor aanmelden via deze link. Je staat dan op de lijst om een mail te ontvangen wanneer er een leerling wordt aangemeld.

Voorwaarden om een leerling te kunnen begeleiden

Om in aanmerking te komen om een leerling te kunnen begeleiden, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent gediplomeerd remedial teacher, gediplomeerd logopedist en/of gediplomeerd kindercoach*.
  • Je hebt eenmalig een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan mij overlegd waaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn om te werken in het onderwijs.
  • Je stemt ermee in te werken op de manier zoals ik hierboven heb uitgelegd en die ik op het moment dat we de overeenkomst aangaan verder zal toelichten.
  • Je bent bij voorkeur (geregistreerd) lid van de LBRT, van de NVLF of van Adiona.
  • Je bent aangesloten bij Mijn Superkracht en je maakt, in elk geval voor deze leerlingen, gebruik van de beveiligde omgeving**. Ook wordt het zeer op prijs gesteld als je deelneemt aan activiteiten van het netwerk, maar dit is geen harde eis om de leerlingen te kunnen begeleiden.
  • Je profielpagina op de website is ingevuld en je hebt aangegeven welke kwalificaties en doelgroepen voor jou van toepassing zijn. Je ziet in de handleiding (na inloggen op de omgeving) hoe je dat doet.

*Afhankelijk van de vraag van de leerling, kan het voorkomen dat afgeweken wordt van de voorwaarde om gediplomeerd te zijn. Mocht jij niet in het bezit zijn van een diploma of certificaat, dan zullen we per keer bespreken of je in aanmerking kunt komen om de begeleiding op je te nemen.

** Heb je op dit moment een proefaccount, dan kun je je al aanmelden om berichten te ontvangen over de aangemelde leerlingen. Op het moment dat je je overeenkomst voor de diensten van Mijn Superkracht opzegt, ontvang je ook de berichten hierover niet meer.

Vergoeding

Voor deze trajecten wordt een vaste werkwijze afgesproken en hier staat ook een vaste vergoeding tegenover. Deze vergoeding hangt uiteraard af van de duur van het traject en van het aantal sessies per week. Wanneer je naar de leerling toegaat voor de sessies ontvang je hier bovenop een vooraf vastgestelde vergoeding voor je reistijd en - kosten.

In de vergoeding zijn de kosten die je maakt voor bijvoorbeeld de VOG, het lidmaatschap bij Mijn Superkracht en het gebruik van de omgeving en de materialen die je gebruikt, meegenomen, deze kun je dus niet apart declareren.

Interesse? Meld je aan!

Heb je na het bovenstaande interesse in de begeleiding van deze leerlingen? Meld je dan aan via onderstaande knop. Ik nodig je dan uit voor een kennismakingsmoment waarin we alles nog een keer rustig bespreken en dan kun je ook alle eventuele vragen stellen.

Meld je nu aan

Mijn Superkracht.nl
Geïnteresseerd?

Wil je ook gebruik maken van Mijn Superkracht?
Neem vrijblijvend contact op of registreer direct!

Contact Registreer