Niet toetsen wat net geoefend is

Het belangrijkste verschil is dat een Cito-toets niet methodegebonden is, dat betekent dat de toets altijd afgenomen kan worden, ongeacht welke methode de school gebruikt. Er wordt daarom ook niet getoetst wat je kind de afgelopen weken geoefend heeft, maar wat hij in algemene zin beheerst. Dat betekent bij bijvoorbeeld spelling dat niet 1 of 2 geoefende regels aan bod komen, maar alle regels die je kind tot nu toe aangeboden heeft gekregen. Vaak komt er zelfs nog meer aan bod, zodat ook de heel goede leerling kan laten zien wat hij kan.

Score ten opzichte van een gemiddelde leerling

Verder geeft een toets bij de methode aan of je kind de stof voldoende of onvoldoende beheerst, uw kind wordt beoordeeld. Bij de Cito-toets is geen sprake van voldoende of onvoldoende, er wordt gekeken hoe hij scoort ten opzichte van het gemiddelde. Of het resultaat goed is, hangt af van wat je van je kind mag verwachten (zie vorig blog).

Redenen om Cito-toetsen af te nemen

Vanuit deze verschillen volgt een aantal redenen om de Cito-toetsen af te nemen: 

  • Doordat er gekeken wordt wat je kind in een langere periode geleerd heeft, wordt duidelijk hoeveel leerstof hij onthoudt. Dit verklaart ook waardoor er een verschil kan ontstaan tussen het resultaat bij de Cito-toets en de toetsen van de methode. 
  • Doordat niet de specifiek geoefende voorbeelden getoetst worden, wordt zichtbaar of je kind de geleerde kennis ook in andere situaties kan gebruiken. 
  • De Cito-toets maakt de leerontwikkeling van je kind over een langere periode zichtbaar, hierdoor kan, als dat nodig is, snel ingegrepen worden.