Opleiding tot leerkracht basisonderwijs

Vanaf het moment dat ik in 5 VWO bijles begon te geven aan kinderen uit de onderbouw van mijn school, wist ik dat ik les wilde gaan geven. Vanuit die motivatie heb ik er voor gekozen om de opleiding tot leerkracht basisonderwijs te volgen aan de PABO in Eindhoven.

Tijdens mijn opleiding ben ik naast mijn stages verder gegaan met het geven van bijles, nu aan kinderen in de buurt. Het gaf, en geeft, me een heel goed gevoel, wanneer ik door iets net iets anders uit te leggen of door materiaal te gebruiken, een kind een stap verder kan helpen.

Als afstudeerproject heb ik me voor het eerst verdiept in een manier om de computer in te zetten als hulpmiddel. Ik heb toen een aantal digitale prentenboeken ontwikkeld die ingezet konden worden bij het woordenschatonderwijs aan kinderen met een taalachterstand.

Van basisschool naar eigen praktijk in Den Bosch

Na mijn afstuderen in 2001 ben ik op een basisschool in Eindhoven gaan werken. De eerste jaren werkte ik daar als groepsleerkracht, zowel in de onder- als midden- en bovenbouw. Na een aantal jaren merkte ik dat ik kinderen met leer- en gedragsproblemen meer begeleiding wilde geven, maar dat ik daar te weinig kennis voor had. Ik heb toen naast mijn baan de opleiding tot remedial teacher gevolgd aan het Fontys-OSO in Eindhoven. Ik kon deze kennis direct toepassen in de praktijk, doordat mijn taak op de basisschool veranderde. Naast mijn werk in de groep, kreeg ik de taak om leerlingen met Leerling Gebonden Financiering (LGF), het zogenaamde rugzakje, te begeleiden en ik werd aangesteld als Intern Begeleider voor de kleuterbouw.

In 2009 ben ik naast mijn werk op de basisschool een praktijk voor remedial teaching begonnen. Hier pas ik alle kennis toe die ik de afgelopen jaren in het onderwijs heb opgedaan. Met ingang van 1 oktober 2010 werk ik alleen nog in deze praktijk.

Online remedial teaching

Bij het werken in mijn praktijk kreeg ik steeds meer het idee dat het mogelijk is om meer rendement te halen uit de begeleidingstijd door zaken anders te organiseren. Zo vind ik het belangrijk om niet te lang achter elkaar instructie te geven en een leerling na een instructie tijd te geven om het geleerde meteen toe te passen. Daardoor kan ik de 45 minuten die een kind bij mij is niet volledig gebruiken voor instructie en zit de leerling ook een deel te oefenen.

Verder viel het me ook op dat ik wel heel goed kon inspelen op de begeleidingsbehoeften van kinderen wat betreft materiaal en aanpak, maar dat ik in de organisatie van de begeleiding weinig flexibel kon zijn. Dit werd onder andere veroorzaakt door het feit dat een begeleidingsmoment altijd dezelfde tijdsduur heeft en ik daardoor soms tijd tekort kwam of juist over had. Ook wordt het, naarmate ik meer leerlingen krijg, lastiger om van tijd te wisselen en alle kinderen tegemoet komen wat betreft het tijdstip van de begeleiding.

Al met al zorgde dit alles ervoor dat ik na ben gaan denken over manieren om de begeleiding anders vorm te geven zonder daarbij aan kwaliteit in te leveren. Al snel bleek voor mij dat internet met alle mogelijkheden daar een grote rol bij kon spelen en ben ik gaan uitproberen op welke manieren ik daar optimaal gebruik van kan maken. Dit was het begin van Mijn Superkracht!

Echtgenote en moeder

Ik ben getrouwd en sinds juli 2011 combineer ik mijn werk als remedial teacher met de opvoeding van onze tweeling. We hebben twee prachtige jongens en ik geniet elke dag van ze.

Naast dat ik het heel leuk vind om dingen met ze te ondernemen of om lekker thuis te spelen, vind ik het heel bijzonder om te zien hoe twee kinderen zich elk op hun eigen manier ontwikkelen. Ik leer daar, ook voor mijn werk, heel veel van!