Het mailadres van de ouder of verzorger

Het account is gekoppeld aan een e-mailadres. Dat betekent dat je niet één mailadres kunt gebruiken voor twee accounts. Voor het leerlingaccount heb je daarom een ander e-mailadres nodig dan voor het account van de ouder/verzorger. Toch kun je in sommige gevallen wel het e-mailadres van de ouder/verzorger gebruiken voor het account van je leerling. 

Dit kan bijvoorbeeld als de ouder 2 (of meer) e-mailadressen heeft. Bijvoorbeeld één werkadres en een privéadres of verschillende privéadressen. In overleg met de ouder/verzorger kun je dan kijken welk adres je voor de leerling gebruikt. 

Ook kun je het adres van een ouder/verzorger gebruiken, wanneer je besluit geen apart account voor de leerling en voor de ouder/verzorger te maken, maar ze het account laat delen. Het is dan wel belangrijk om te bedenken dat het leerlingaccount geen facturen kan ontvangen.

Als laatste kun je er voor kiezen om, als een kind 2 of meer ouders/verzorgers heeft, het e-mailadres van één van de ouders/ verzorgers te gebruiken voor het account van het kind en een ander adres voor het account voor de ouders/verzorgers.

Een eigen e-mailadres voor de leerling

Een andere oplossing is natuurlijk om de ouders/verzorgers te vragen om een e-mailadres te maken voor de leerling. Dit kan bijvoorbeeld via Gmail of Outlook, maar niet elke ouder/verzorger zal dit een goed idee vinden. 

Een andere oplossing is dan om een e-mailadres voor de leerling te maken dat gekoppeld is aan het e-mailaccount van de ouder/verzorger. Het voordeel hiervan is dat de ouder/verzorger meer zicht heeft op welke mails de leerling hier op ontvangt.

Het verschil tussen een e-mailaccount en een e-mailadres

Mogelijk vraag je je nu af wat eigenlijk het verschil is tussen een e-mailaccount en een e-mailadres en hoe het komt dat een ouder/verzorger hier meer zicht op heeft.

Een e-mailaccount, ook wel mailbox genoemd, is eigenlijk de virtuele brievenbus, vergelijkbaar met een brievenbus van een huis. Net zoals in een huis verschillende mensen kunnen wonen die allemaal hun post in dezelfde brievenbus ontvangen, kun je aan een e-mailaccount verschillende e-mailadressen koppelen. Alle mail die naar die adressen gestuurd wordt, komt dan in dezelfde virtuele brievenbus terecht en kan door elke gebruiker gelezen worden.

De meeste providers bieden gebruikers de mogelijkheid om een aantal e-mailadressen, ook wel aliassen genoemd, te koppelen aan hetzelfde e-mailaccount. De informatie hierover is terug te vinden op de website van de betreffende provider.

Het e-mailadres via de school van de leerling

Tegenwoordig heeft vrijwel elke leerling een e-mailadres via de school. Vaak is dit nodig om de programma's op school te kunnen gebruiken en in de periodes van thuisonderwijs is dit ook voor veel leerlingen aangemaakt om online les te kunnen geven.

 In overleg met de ouders/verzorgers en de school kun je ook dit adres gebruiken voor het account van de leerling. Zorg dan wel dat de leerling of de ouder/verzorger in elk geval eenmalig toegang heeft tot de mail op dit adres. Bij het aanmaken van het account wordt namelijk een mail verstuurd met de uitnodiging om een wachtwoord aan te maken. Zonder deze mail kan het account niet geactiveerd worden. 

Na het aanmaken van het wachtwoord is het e-mailadres in principe niet meer nodig. Alle mailmeldingen kunnen uitgezet worden en de meldingen komen ook op het dashboard in de omgeving.

Via Mijn Superkracht

Werken alle hierboven genoemde oplossingen niet? Dan heb je nog één laatste mogelijkheid en dat is rechtstreeks met mij contact opnemen. Samen kijken we dan hoe we je leerling toch veilig toegang tot Mijn Superkracht kunnen geven en dat gaat ons vast lukken!