Een pessimist ziet problemen bij elke kans, 

een optimist ziet kansen bij elk probleem. 

Vrij naar Winston Churchill (1874-1965)  

 

Praktijk voor leerproblemen

De praktijk is gericht op kinderen en jongeren met leerproblemen en neuropsychologische problemen. Op leergebied kunnen dit bijvoorbeeld leesproblemen, spellingproblemen of rekenproblemen zijn (dyslexie, dyscalculie) of een leerachterstand bij schoolvakken. Bij neuropsychologische problemen kan het gaan om concentratieproblemen, ADHD, geheugenproblemen of bijvoorbeeld NLD (Nonverbal Learning Disabilities).

 

Psychologisch onderzoek en behandeling breed van aard

In de praktijk vindt zowel psychologisch onderzoek als behandeling plaats. Het psychologisch onderzoek en de behandeling zijn breed van aard. Niet alleen wordt er gekeken naar het specifieke leerprobleem. Heel belangrijk zijn ook de werkhouding van het kind en de emoties rondom het leren. Er wordt een geïntegreerde behandeling geboden, waarbij er aandacht is voor alle relevante aspecten rondom het leren.   

 

Online behandeling in Nederland en buitenland

In de praktijk wordt momenteel grotendeels online gewerkt. Een hybride vorm is tevens mogelijk, waarbij er zowel online behandelsessies en gesprekken zijn als bijvoorbeeld onderzoeksessies die op locatie plaats vinden.

Groot voordeel van een online behandeling is dat een behandeling nu mogelijk is in heel Nederland en in het buitenland, zolang er maar een goede internetverbinding is.

Het videobellen en het online werken zijn de laatste jaren geprofessionaliseerd. In de meeste gevallen is het videobellen een volwaardig alternatief geworden.

 

 

 

  

 

Doelen behandeling

In de behandeling van kinderen staat centraal dat kinderen weer plezier krijgen in leren en ontdekken. Open staan voor nieuwe informatie en een flexibele leerhouding zijn belangrijke doelen in de behandeling.

Kinderen met leerproblemen zijn vaak ontmoedigd. Soms zodanig, dat ze het leren bijna hebben opgegeven. Ze letten bijvoorbeeld ook niet meer op in de klas, omdat ze denken dat het toch allemaal te moeilijk zal zijn. Hierdoor raken ze nog meer achter.

In de behandeling worden de kinderen gestimuleerd om het leerprobleem niet als een vaststaand gegeven en probleem te zien, maar als een uitdaging. Ze leren het probleem onder ogen te zien en daar vervolgens aan te werken. Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan hun goede vaardigheden, die ze eventueel ter compensatie kunnen inzetten.  Het doel is dat ze evenwichtiger in het leven staan, dat hun angst voor fouten en falen vermindert en dat hun motivatie en doorzettingsvermogen groeit.  

 

Opleiding

Met plezier heb ik Bewegingswetenschappen, Orthopedagogiek en Neuropsychologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben gekwalificeerd GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog), Psycholoog NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en Registered EuroPsy Psychologist. Dit laatste is een in Europa erkende registratie als psycholoog. 

 

Interesses

Ik houd van talen, reizen en de wetenschap. Ik heb diverse taalcursussen gevolgd in binnen- en buitenland. Naast talen spreken ook de exacte vakken mij aan. In mijn vrije tijd studeer ik met tussenpozen Science, waaronder sterrenkunde. De kennis en ervaringen die ik via deze cursussen opdoe, probeer ik in mijn werk toe te passen. 

 

Praktijk Joldersma

De praktijk bestaat inmiddels ruim 25 jaar. Deskundigheid, een pragmatische aanpak en humor vind ik belangrijke waarden in mijn werk.

Meer informatie over mijn praktijk vindt u op: www.praktijkjoldersma.nl. Via deze website kunt u ook een afspraak maken voor een gratis oriënterend online consult.