Na jarenlang gewerkt te hebben als leerkracht, Intern Begeleider en Remedial Teacher op scholen ben ik in 2005 gestart met een eigen praktijk. Mijn interesse voor het begeleiden van kinderen bij wie de leerontwikkeling niet vanzelf verloopt was en is namelijk groot. Door het volgen van extra opleidingen en cursussen heb ik me verder gespecialiseerd en blijf ik bij op dit vakgebied.

Soms verloopt de leerontwikkeling van een kind niet zoals verwacht. De lees-, spelling- of rekenontwikkeling kan trager verlopen dan gewenst. Ook kan het zijn dat het automatiseren van de leerstof niet goed lukt. Moeite met concentratie of overbeweeglijkheid kunnen een goede werkhouding in de weg staan en soms hebben ouders het gevoel dat ‘er niet uitkomt wat erin zit’.

Bij THERMIEK wordt getracht de begeleiding van uw kind zodanig af te stemmen op zijn of haar (onderwijs)behoeften, dat het ‘thermiek’ - opstijgende lucht - vindt en daardoor zichzelf omhoog kan werken. Begeleiding bij THERMIEK is dan ook altijd maatwerk.

Meestal wordt na aanmelding gestart met een onderzoek gericht op de hulpvraag of -vragen. Het gaat hierbij steeds om één of meer van de volgende leer- en ontwikkelingsgebieden:

-     Technisch lezen en/of begrijpend lezen (niet los van elkaar te zien, altijd in samenhang)

-        Spelling (aanvankelijk, voortgezet en toegepast, werkwoordspelling)

-        Taal (woordenschat, ontleden)

-        Rekenen (aanvankelijk, voortgezet, automatiseren, toepassen)

Bij bovengenoemde vakgebieden gaat het om het in kaart brengen van het niveau van functioneren, mogelijke hiaten in de ontwikkeling, beheersen van deelvaardigheden, achterhalen van gebruikte strategieën en de emotionele beleving van het kind bij de hulpvraag en tijdens het onderzoek. Naar aanleiding hiervan wordt een handelingsplan opgesteld met daarin, behalve de doelen en leerstofomschrijving, ook een overzicht van de onderwijs- en instructiebehoeften van het kind.

 

Jarenlange ervaring maakt dat tijdens de wekelijkse begeleiding een keuze gemaakt kan worden uit methodieken waarvan verwacht wordt dat die het beste aansluiten bij wat het kind nodig heeft.

Oefenen in spelvorm vergroot de betrokkenheid en de motivatie. Dit heeft regelmatig zeer positieve gevolgen en leidt vaak tot grote vooruitgang, waarbij eigenlijk voor alle kinderen geldt dat het zelfvertrouwen en welbevinden zichtbaar toeneemt!