Je zou willen dat je kind weer wat beter in zijn vel zit en weer met plezier naar school gaat. Je kind hoeft niet de beste van de klas te zijn, maar het zou zo fijn zijn als het allemaal iets makkelijker zou gaan, met kleine stapjes vooruit, zodat je kind wat meer vertrouwen in zichzelf krijgt. En dan ook kan zien waar het wél goed in is.

Daarom ga ik graag met je kind aan de slag om te zien hoe we het leren makkelijker en leuker kunnen maken waardoor het zelfvertrouwen en de motivatie voor leren weer terugkomen. Ik wil laten zien dat je kind met de juiste aanpak wel kan leren, op welke manier oefenen zin heeft. En dat leren daardoor leuk kan zijn. Ik wil je kind helpen inzien, dat fouten maken niet erg is en juist bij leren hoort. We gaan aan de slag met rekenen, lezen, spelling of schrijven en daarnaast werken we ook aan de onderliggende vaardigheden die je kind nodig heeft om tot leren te komen. Waar mogelijk doen we dat met veel beweging en spel. Daarmee bouwen we aan een stevige basis, een basis waarop je weer verder kunt bouwen en waarmee je kind stappen kan maken.

Want het mag toch niet zo zijn dat een kind zoveel stress en frustratie heeft over school, dat het buikpijn of hoofdpijn ervan krijgt, dat het geen vertrouwen meer heeft in zijn eigen kunnen, denkt dat het dom is. Ik gun het elk kind dat het met plezier naar school kan gaan en met zelfvertrouwen en motivatie kan leren.