Logopedist-dyslexiespecialist-Remedial Teacher

Na verschillende cursussen op het gebied van lees- en spellingproblemen heb ik van 2009-2011 de Master Special Educational Needs (dyslexiespecialist) gevolgd. Ik vind het ontzettend leuk om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en blijf steeds op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen binnen mijn specialisatie. Ik ben inmiddels trainer/coach Executieve Functies, Acoustic Pioner coach (onderzoek en training auditieve verwerking) en S.M.A.R.T.-coach.

Daarnaast had ik behoefte mijn horizon te verbreden en daarom ben ik in 2019 begonnen met de specialisatie tot rekenspecialist. 

In 1996 ben ik afgestudeerd in Rotterdam aan de Opleiding Logopedie. Sindsdien ben ik als logopedist werkzaam in de vrije vestiging (en het speciaal onderwijs). In 2002 ben ik praktijkeigenaar geworden bij Logopediepraktijk Den Helder & Julianadorp, de praktijk waar ik nog steeds met veel plezier werk. Vanaf 1999 ben ik mij gaan specialiseren in het begeleiden van kinderen met lees- en spellingproblemen en dyslexie. In samenwerking met een orthopedagoog heb ik ook dyslexie-onderzoek gedaan en behandelingen uitgevoerd binnen de vergoede dyslexiezorg. 

Samenwerking

Om tot een optimaal behandelresultaat te komen, vind ik het belangrijk zo goed mogelijk contact te onderhouden met alle betrokkenen rondom het kind (ouders, leerkrachten, intern begeleiders, ambulant begeleiders, fysiotherapeuten etc.) Het is heel fijn om hiervoor gebruik te kunnen maken van MijnSuperkracht. 

Alle kinderen lezen, schrijven en rekenen met plezier

Veel lezen zorgt voor uitbreiding van de taal, woordenschat en uiteindelijk betere kansen in het onderwijs. Tijdens mijn leesbegeleiding staat het ontwikkelen van leesplezier voorop. Mijn allerbelangrijkste regel: Het lezen van stomme boeken is verboden en je mag alles lezen wat je wilt! Voor elk kind bestaan er leuke boeken. De ontdekkingstocht naar wat voor dit kind een leuk boek/boekenserie is, ondernemen we samen. Kinderen die ontdekken dat leuke boeken echt bestaan gaan vanzelf meer lezen. Ze maken de leeskilometers die noodzakelijk zijn om een betere lezer te worden. 

Ook begeleiding op het gebied van het begrijpend lezen behoort tot de mogelijkheden. Ik werk o.a. met de methode Alle Teksten De Baas. Ook hier kan de begeleiding individueel of in groepjes plaatsvinden.

Als de hulpvraag op het gebied van spelling ligt, sluit ik altijd aan bij de methode die op school wordt gebruikt. We stellen samen doelen voor de behandeling. Inmiddels heb ik een enorme hoeveelheid aan middelen ter beschikking om de klankstructuur en regels te verduidelijken. Ik maak daarvoor onder andere gebruik van Taal in Blokjes/Klanken in kleuren. 

Als de hulpvraag op het gebied van rekenen ligt, maak ik o.a. gebruik van het rekenmuurtje van Bareka. Hiermee kun je het kind heel mooi inzicht geven in wat er al goed gaat en welke doelen er nog te behalen zijn. Als de basisbewerkingen onvoldoende geautomatiseerd zijn, zorgt dit hoe dan ook uiteindelijk voor rekenproblemen. Kinderen doen heel lang over hun rekenwerk en ervaren weinig succes wat regelmatig leidt tot frustratie en/of faalangst. Instappen in de zone van naaste ontwikkeling zorgt ervoor dat kinderen succes ervaren en zich competenter voelen waardoor het plezier in leren (rekenen) terugkeert. 

Online Logopedie/Remedial Teaching

Sinds het begin van de Coronapandemie heeft het online behandelen een vlucht genomen. Inmiddels ben ik zo bedreven in deze manier van behandelen dat afstand geen belemmering meer is. De werkwijze en kwaliteit zijn hetzelfde als bij een behandeling in de praktijk. Het is leuk om nieuwe werkvormen te bedenken en te ontwikkelen om zo de kinderen tijdens de online behandeling te kunnen blijven motiveren. 

Leuker Leren aan Zee

In september 2021 ben ik met mijn collega Esther Bloemraad-Teeuwen een nieuw bedrijf gestart onder de naam Leuker Leren aan Zee. We richten ons nu nog voornamelijk op het geven van workshops aan (onderwijs)professionals op het gebied van het werken aan executieve vaardigheden in de klas. Daarnaast geven wij zelf ook begeleiding op het gebied van de executieve vaardigheden aan (groepjes) leerlingen. In de toekomst zullen onze activiteiten zich gaan uitbreiden en zullen er meer mogelijkheden zijn in de begeleiding op het gebied van rekenen, executieve vaardigheden, (begrijpend) lezen, auditieve verwerking en mindset. Neem gerust een kijkje op onze website www.leukerlerenaanzee.nl1