Remedial teaching

Voor ouders

Als ouder kom je waarschijnlijk op deze pagina omdat je meer wil weten over remedial teaching, bijvoorbeeld omdat je ziet dat je kind moeilijkheden heeft op school of omdat de leerkracht van je kind je het advies gegeven heeft om een remedial teacher te zoeken voor je kind. Het is dan wel belangrijk dat je weet wat remedial teaching is, daarom vertel ik je daar op deze pagina meer over.

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching (RT)

Remedial teaching, of in het Nederlands letterlijk remediërend leren, is de begeleiding van kinderen die moeilijkheden hebben op school. Het kan zijn dat ze moeite hebben met bepaalde vakken, maar ook dat ze moeite hebben met het leren in het algemeen, bijvoorbeeld doordat ze niet goed weten hoe ze  moeten leren of doordat ze zich moeilijk kunnen concentreren.

In deze begeleiding kijkt de begeleider, de remedial teacher, heel precies naar de ontwikkeling van je kind om te zien wat jouw kind nodig heeft om te zorgen dat de moeilijkheden kleiner worden of misschien zelfs verdwijnen.

De remedial teacher

Een remedial teacher, of rt’er,  is kort gezegd een begeleider die kinderen ondersteunt die problemen hebben op school. De meeste rt’ers hebben een onderwijsbevoegdheid, dus ze mogen lesgeven aan een klas met kinderen, maar het kan ook zijn dat het een logopedist, orthopedagoog of een andere deskundige op het gebied van de ontwikkeling van kinderen is. 

De meeste rt'ers hebben naast hun opleiding tot leerkracht, logopedisten, etc. ook aanvullende opleidingen gevolgd in het begeleiden van kinderen met leer- of gedragsproblemen. Omdat remedial teacher een vrij beroep is, is dit echter niet verplicht.

Remedial teaching wordt vaak bijles genoemd, maar er zijn verschillen tussen deze twee vormen van begeleiding. Ik vertel je alles over deze verschillen in het blog "Wat is het verschil tussen remedial teaching en bijles?"

Inhoud van de begeleiding

Bij remedial teaching wordt gekeken naar het niveau en de ontwikkeling van je kind en naar wat je kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat de rt'er andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. 

Bovendien kan het ook gebeuren dat de rt'er zich niet richt op wat je kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt. 

Vind een remedial teacher

Wat doet een remedial teacher?

Didactisch onderzoek: wat heeft je kind nodig?

Zoals gezegd begeleidt een rt’er kinderen met moeilijkheden op school. Meestal zijn dit kinderen waarbij de leerkracht al op verschillende manieren extra begeleiding heeft gegeven en bij wie dat niet voldoende bleek. Dat betekent dus dat de rt’er eerst uit moet gaan zoeken wat dit kind nodig heeft en op welke manier het wel werkt. Om daar achter te komen neemt de rt’er een didactisch onderzoek af. 

Een didactisch onderzoek is een onderzoek waarbij gekeken wordt wat je kind al kan en waar het nog moeite mee heeft. Verder kijkt de rt'er ook op welke manier je kind een vraag maakt en hoe het komt dat sommige dingen goed of juist niet goed gaan.

Van dit onderzoek schrijft hij een verslag en in dat verslag geeft hij adviezen over hoe jouw kind het beste begeleid kan worden. Als daar begeleiding door de rt’er voor nodig is, stelt hij ook een plan op waarin staat hoe hij het kind gaat begeleiden.

Remedial teaching: begeleiding op maat

Je kind komt elke week 1 of 2 keer bij de rt’er en krijgt dan 30 tot 60 minuten begeleiding. Die tijd wordt zoveel mogelijk gebruikt om uitleg te geven, dingen te bespreken die bij het huiswerk moeilijk waren of oefeningen te maken waarbij de rt’er wil weten hoe het kind denkt. Vaak wordt de sessie gestart met een gesprekje en, als dat nodig is, het bespreken van het huiswerk. Daarna geeft de rt’er uitleg en wordt samen een aantal oefeningen gemaakt, dit kan op papier, op de computer, in spelvorm, etc., afhankelijk van wat bij jouw kind past

De sessie wordt vaak afgesloten met iets leuks, dus bijvoorbeeld een wat makkelijker spelletje, een gesprekje of een computerspelletje.

Zelf werk ik ook vaak met beloningsstickers voor oefeningen die heel goed gemaakt zijn of voor inzet die een kind heeft getoond. Deze stickers plakken de kinderen op een stickerkaart en als die vol is, mogen ze aan het eind van de sessie een cadeautje kiezen.

Verder krijgt je kind mogelijk huiswerkoefeningen. Hoe lang er aan deze oefeningen gewerkt moet worden en op welke manier staat in het handelingsplan. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het automatiseren van rekensommen dan heeft elke dag 5 minuten meer effect dat 1 keer 30 minuten. Maar om redactiesommen op te lossen ben je vaak langer bezig dus dat hoeft dan niet elke dag.

Evaluatie

Na 8 tot 12 weken begeleiding gaat de rt’er kijken wat het effect van de begeleiding is. In het handelingsplan heeft hij opgeschreven wat hij wilde bereiken en nu gaat hij kijken of dat gelukt is en of er nog verdere begeleiding nodig is. Als dat zo is, kijkt hij ook wat nu de doelen worden en hoe hij die wil bereiken.

Vind een remedial teacher

Mijn Superkracht.nl
Geïnteresseerd?

Wil je ook gebruik maken van Mijn Superkracht?
Neem vrijblijvend contact op of registreer direct!

Contact Registreer