Wat is remedial teaching?

Voor ouders

Regelmatig voeren ouders en leerkrachten gesprekken over de schoolresultaten van een kind. Het kan gebeuren dat tijdens één van deze gesprekken de leerkracht het advies geeft om de hulp in te schakelen van een remedial teacher. Veel ouders kennen tot op dat moment het fenomeen “remedial teaching” niet en willen er graag meer over weten. Op deze pagina vertel ik je wat een remedial teacher is en doet.

Wat is verschil tussen remedial teaching en bijles?

De remedial teacher

Een remedial teacher, of rt’er,  is kort gezegd een leerkracht die kinderen ondersteunt die problemen hebben op school.  De meeste rt’ers hebben een onderwijsbevoegdheid, dus ze mogen lesgeven aan een klas met kinderen, en hebben daarna een vervolgopleiding gevolgd in het begeleiden van kinderen met leer- of gedragsproblemen. Omdat remedial teacher een vrij beroep is, is dit echter niet verplicht.

Remedial teaching wordt vaak bijles genoemd, maar er zijn verschillen tussen deze twee vormen van begeleiding. 

Inhoud

Het grootste verschil is de inhoud van de begeleiding, bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak, dus gerichte kennis. 

Bij remedial teaching wordt echter gericht gekeken naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat de rt'er andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. 

Bovendien kan het ook gebeuren dat de rt'er zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt. 

Begeleider

Verder beschreef ik hierboven al wie de begeleiding geeft, ook dit is vaak anders bij remedial teaching dan bij bijles. 

Degene die bijles geeft is vaak opgeleid in het betreffende vak, terwijl de rt'er meestal is opgeleid in het geven van begeleiding aan kinderen met leer- en gedragsproblemen op verschillende vakgebieden. Tijdens die opleiding is ook gericht aandacht voor de begeleiding van kinderen met diverse leer- en gedragsstoornissen, zoals dyslexie, autisme, etc. 

Vind een remedial teacher

Wat doet een remedial teacher?

Onderzoek

Zoals gezegd begeleidt een rt’er kinderen met moeilijkheden op school. Meestal zijn dit kinderen waarbij de leerkracht al op verschillende manieren extra begeleiding heeft gegeven en bij wie dat niet voldoende bleek. Dat betekent dus dat de rt’er eerst uit moet gaan zoeken wat dit kind nodig heeft en op welke manier het wel werkt. Om daar achter te komen neemt de rt’er een didactisch onderzoek af. Van dit onderzoek schrijft hij een verslag en in dat verslag geeft hij adviezen over hoe dit kind het beste begeleid kan worden. Als daar begeleiding door de rt’er voor nodig is, stelt hij ook een plan op waarin staat hoe hij het kind gaat begeleiden.

Begeleiding

Het kind komt elke week 1 of 2 keer bij de rt’er en krijgt dan 30 tot 60 minuten begeleiding. Verder krijgt het vaak huiswerkoefeningen. Hoe lang er aan deze oefeningen gewerkt moet worden en op welke manier staat in het handelingsplan. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het automatiseren van rekensommen dan heeft elke dag 5 minuten meer effect dat 1 keer 30 minuten. Maar om redactiesommen op te lossen ben je vaak langer bezig dus dat hoeft dan niet elke dag.

Inhoud van een sessie

De tijd bij de rt’er wordt zoveel mogelijk gebruikt om uitleg te geven, dingen te bespreken die bij het huiswerk moeilijk waren of oefeningen te maken waarbij de rt’er wil weten hoe het kind denkt. Vaak wordt de sessie gestart met een gesprekje en, als dat nodig is, het bespreken van het huiswerk. Daarna geeft de rt’er uitleg en wordt samen een aantal oefeningen gemaakt, dit kan op papier, op de computer, in spelvorm, etc..

De sessie wordt vaak afgesloten met iets leuks, dus bijvoorbeeld een wat makkelijker spelletje, een gesprekje of een computerspelletje.

Zelf werk ik ook vaak met beloningsstickers voor oefeningen die heel goed gemaakt zijn of voor inzet die een kind heeft getoond. Deze stickers plakken de kinderen op een stickerkaart en als die vol is, mogen ze aan het eind van de sessie een cadeautje kiezen.

Evaluatie

Na 8 tot 12 weken begeleiding gaat de rt’er kijken wat het effect van de begeleiding is. In het handelingsplan heeft hij opgeschreven wat hij wilde bereiken en nu gaat hij kijken of dat gelukt is en of er nog verdere begeleiding nodig is. Als dat zo is, kijkt hij ook wat nu de doelen worden en hoe hij die wil bereiken.

Vind een remedial teacher

Mijn Superkracht.nl
Geïnteresseerd?

Wil je ook gebruik maken van Mijn Superkracht?
Neem vrijblijvend contact op of registreer direct!

Contact Registreer