Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding waarbij een gediplomeerd remedial teacher kinderen met leer- en gedragsproblemen begeleidt. Vaak zijn dit kinderen die op school al extra begeleiding hebben gekregen van hun leerkracht(-en) en waarbij dat niet voldoende is gebleken.

Een remedial teacher doet uitgebreid didactisch onderzoek om te bekijken wat dit kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, hoe het leert en wat het niveau precies is. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek wordt de begeleiding gestart.

Meer over remedial teaching lees je hier.

Wat is bijles?

Over het algemeen bestaat bijles uit het herhalen van leerstof die een kind, meestal op de middelbare school, moeilijk vindt. Er wordt uitgegaan van de methodes die op school gebruikt worden en tijdens de begeleidingsuren krijgt een kind extra uitleg over de dingen die al in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat.

Doordat dit niet in een grote groep gebeurt en dus aangepast kan worden aan wat het kind nodig heeft, kan dit kinderen helpen om beter mee te komen in de klas.

Bijles wordt vaak gegeven door studenten of docenten die gespecialiseerd zijn in het vak waar het om gaat.

Wat is het verschil tussen remedial teaching en bijles?

Inhoud

Het grootste verschil is de inhoud van de begeleiding, bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak, dus gerichte kennis. Bij remedial teaching wordt echter gericht gekeken naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig heeft om verder te komen. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, kan het voorkomen dat de remedial teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. Bovendien kan het ook gebeuren dat de remedial teacher zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich die eigen maakt.

Begeleider

Verder beschreef ik hierboven al wie de begeleiding geeft, ook dit is vaak anders bij remedial teaching dan bij bijles. Degene die bijles geeft is vaak opgeleid in het betreffende vak, terwijl de remedial teacher meestal is opgeleid in het geven van begeleiding aan kinderen met leer- en gedragsproblemen op verschillende vakgebieden. Tijdens die opleiding is ook gericht aandacht voor de begeleiding van kinderen met diverse leer- en gedragsstoornissen, zoals dyslexie, autisme, etc.

Wat is het beste voor jouw kind?

Dit is een vraag waarop ik geen antwoord kan geven, maar jij waarschijnlijk wel.

Zoals je hier hebt kunnen lezen is er best een groot verschil tussen bijles of remedial teaching. Welke van de 2 voor jouw kind het beste is, hangt af van wat jouw kind nodig heeft en welke begeleiding de school van je kind al geboden heeft.

Mocht je na het lezen van deze blog meer willen weten over remedial teaching of wat Mijn Superkracht voor je kind kan doen, dan kun je een afspraak met ons maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.