Werken in loondienst

Werken in loondienst betekent dat je wel in dienst bent van een school of eigenlijk een bestuur, maar dat je minder of geen lesgevende taken meer hoeft uit te voeren. In plaats daarvan begeleid je kinderen individueel of in groepjes.

Het grote voordeel hiervan is dat je verzekerd bent van werk, de leerlingen worden door de school of scholen aangeleverd. Het alleen wel een groot nadeel en dat is dat wanneer er collega's ziek zijn en er geen vervanging beschikbaar is, er vaak voor gekozen wordt om de "vrije mensen", zoals de remedial teacher, te vragen om toch les te gaan geven. Hetzelfde gebeurt als er niet voldoende formatie beschikbaar is om de remedial teacher (gedeeltelijk) vrij te stellen van lesgevende taken, in dat geval vervalt je extra taak.

Mijn ervaring is dat er over het algemeen weinig werk in loondienst beschikbaar is voor remedial teachers. Op de meeste scholen is dit een extra taak die gedaan wordt door bijvoorbeeld de intern begeleider of door leerkrachten die al in dienst zijn. Ook gebeurt het regelmatig dat onderwijsassistenten worden ingezet voor de extra begeleiding van leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Werken in je eigen praktijk

Dat betekent dat je de beste kans hebt om als remedial teacher aan de slag te gaan, als je een eigen praktijk of een eigen bedrijf begint. 

Dit is best een grote stap, maar betekent wel dat je volledig als remedial teacher aan de slag kunt gaan en blijven, tenzij je zelf de keuze maakt weer les te gaan geven.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het werken in loondienst en het werken in je eigen praktijk?

Als zelfstandige minder zekerheden dan in loondienst

Het grootste verschil is denk ik dat je als zelfstandig ondernemer niet de zekerheden hebt die je als werknemer hebt. Je bent niet via je werkgever verzekerd bij ziekte, je bouwt niet automatisch een pensioen op en als er minder werk is, heb je minder inkomen. Dit is ook de reden dat veel remedial teachers beginnen met een praktijk terwijl ze nog parttime in loondienst werken. Zo hebben ze wel de zekerheden van een vaste baan, maar kunnen ze ook vast wennen aan het ondernemerschap. Als hun praktijk goed gaat lopen en ze zich zeker genoeg voelen van voldoende inkomen, nemen ze vaak ontslag als leerkracht.

Zelf bepalen hoe je werkt

Een ander verschil is dat je in je eigen praktijk volledig zelf mag bepalen welk werk je doet en hoe je dat doet. Veel remedial teachers specialiseren zich op een bepaald vakgebied en begeleiden bijvoorbeeld vooral kinderen met reken- of lees- en spellingproblemen. Ze kiezen dan ook zelf welke aanpak ze gebruiken In de begeleiding van hun leerlingen en welke materialen ze willen gebruiken.

Investeren in het leren kennen van je leerling en de leerkracht

In die begeleiding merk je dan wel dat het werken in een eigen praktijk echt anders is dan werken op een school. Je ziet de leerling maar één of hooguit twee keer per week en kent de leerling meestal nog niet als hij bij jou wordt aangemeld. Ook de betrokken leerkracht ken je in de meeste gevallen nog niet en het is dus belangrijk dat je tijd investeert in het kennismaken met de leerkracht en zorgt dat je voldoende mogelijkheden hebt om te overleggen.

Doordat je de leerkracht niet tegenkomt in de koffie- of lunchpauze, vallen de min of meer spontane momenten om hem op te hoogte te brengen van de voortgang van je begeleiding weg. Natuurlijk is dit op te vangen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een wisselschrift of de online omgeving van Mijn Superkracht, maar het contact is dan wel echt anders dan wanneer je een collega zou zijn.

In je eigen praktijk heb je geen directe collega's

Overigens is het niet hebben van directe collega's ook een belangrijk verschil tussen werken in je eigen praktijk en op een school. Het is dus belangrijk om erover na te denken hoe je zorgt dat je wel mogelijkheden hebt om over je werk te praten, en natuurlijk ook over alles wat te maken heeft met ondernemen, met iemand die het begrijpt, zoals een collega dat zou begrijpen.

Gelukkig zijn er meer dan genoeg mogelijkheden om collega-ondernemers te spreken. Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij een netwerk voor ondernemers bij jou In de regio, maar je kunt ook lid worden van het netwerk van Mijn Superkracht. Het grote voordeel daarvan is dat alle leden een eigen praktijk hebben en werken als remedial teacher.