Gegevens lastig te interpreteren

Dit betekent dat op die scholen in januari en juni (vrijwel) alle kinderen toetsen maken om te bepalen wat hun niveau is en dat u als ouder daarna door middel van de resultaten inzicht kunt krijgen in de resultaten van de school als geheel, maar ook in die van uw kind.  Bij een aantal scholen wordt u de score medegedeeld bij het rapportgesprek, krijgt u het overzicht mee bij het rapport van uw kind of worden de resultaten op het rapport genoteerd. Voor veel ouders is het echter lastig om deze gegevens te interpreteren, wat als gevolg heeft dat het ook moeilijk is om aan de hand daarvan de vorderingen van uw kind in te schatten.  In deze post ga ik proberen u hier meer informatie over te geven.

De score is relatief

Het eerste wat belangrijk is om te weten, is dat de score die uw kind haalt bij de Cito-toetsen een relatieve score is, dat betekent dat de score van uw kind vergeleken wordt met die van een grote testgroep en dat zo vastgesteld wordt waar de score van uw kind past.  

De score wordt weergegeven een letter van A t/m E of in Romeinse cijfers I t/m V waarbij A en I het hoogste zijn en E en V het laagste. De verdeling van de scores van de letters is als volgt: 

  • A 25% best scorende kinderen 
  • B de volgende 25% 
  • C     de volgende 25% 
  • D de volgende 15%
  • E de 10% laagst scorende kinderen

Het gemiddelde ligt precies tussen B en C in.

Bij de verdeling in romeinse cijfers is elke groep even groot en ligt het gemiddelde midden in III.

Wat mag je van jouw kind verwachten?

Wanneer kinderen met elkaar vergeleken worden, zullen er altijd kinderen zijn die boven het gemiddelde uitsteken en kinderen die er onder zitten. 

Het enige wat de score bij de toetsen van het leerlingvolgsysteem jou vertelt is hoe jouw kind scoort ten opzichte van het gemiddelde. Deze score krijgt pas meer betekenis als je weet wat je van jouw kind zou mogen verwachten. Als je bijvoorbeeld weet dat jouw kind heel veel moeite heeft met rekenen en daar meestal ver onder het gemiddeld voor scoort, is een B score erg goed. Is je kind echter erg sterk in rekenen en haalt het dan een B, dan is dit een tegenvallende score. 

Wat je van jouw kind mag verwachten is op verschillende manieren te achterhalen. Ten eerste kent je je kind en kun je meestal vrij goed inschatten op welk niveau je kind functioneert op school. Verder zijn er, zeker als je kind al wat langer op school zit, gegevens bekend van eerder afgenomen toetsen. Tenslotte kan het zijn dat er bij je kind een intelligentie-onderzoek is afgenomen.

Kijken naar de ontwikkeling

Of je kind de toetsen goed gemaakt heeft, is dus niet alleen te zien aan de behaalde score. Cito geeft daarom de mogelijkheid om een leerlingrapport uit te draaien, daarop staan alle toetsen die je kind heeft gemaakt in de afgelopen jaren. 

Op dat rapport kun je zien hoe de scores van je kind zich ontwikkelen en hoe je kind zich dus ontwikkelt. Op dit overzicht kun je ook zien of er opvallende dingen zijn in die ontwikkeling, bijvoorbeeld een stijging of daling in de scores of een eenmalige hoge of lage score.  

Wanneer iets dergelijks zichtbaar is of wanneer je denkt dat de scores niet overeen komen met wat je van jouw kind mag verwachten, is het belangrijk om dit met de leerkracht te bespreken. Samen kun je dan het rapport nogmaals bekijken en bespreken of het nodig is om actie te ondernemen naar aanleiding van de resultaten.

Gratis e-book

Wil je meer lezen over Cito-toetsen? Download dan nu mijn gratis e-book waarin ik al mijn blogs over dit onderwerp heb gebundeld.