Steeds dezelfde uitleg

Naarmate ik meer kinderen in mijn praktijk ging begeleiden, begon het me steeds meer op te vallen hoe vaak je je uitleg herhaalt. Meestal aan verschillende kinderen, maar vaak ook een aantal keer aan hetzelfde kind.

Beginnen bij de basis

Bij vrijwel elk onderwerp dat ik met kinderen bespreek, begin ik met de basiskennis. Om bijvoorbeeld de regel met de open en gesloten lettergreep te begrijpen, moet je weten wat de klinkers en de medeklinkers zijn en bij breuken leer je in het begin wat de teller en de noemer zijn.

Deze basiskennis is niet moeilijk en voor iedereen hetzelfde, maar ik moest het wel voor elke leerling opnieuw vertellen zodat ik zeker wist dat ze wat ik daarna zou gaan vertellen zouden kunnen begrijpen en gebruiken.

Aantal kinderen met dezelfde problemen

Meestal waren deze weetjes niet nieuw voor mijn leerlingen en hoefde ik hun kennis alleen maar even op te frissen. Soms gebeurde het echter dat om welke reden dan ook de uitleg over een onderwerp in de klas niet helemaal voldoende of duidelijk was geweest en dit daardoor wel min of meer nieuw was. In dat geval gebeurde het regelmatig dat ook andere kinderen in de klas moeite hadden met dat onderwerp. Als mijn leerling dan dankzij de begeleiding veel minder moeite kreeg met dat vak, kreeg ik ook een aantal van die andere kinderen aangemeld in mijn praktijk. Dat betekende dat ik ook met hen weer bij het begin begon en dus de uitleg die ik een paar weken eerder al had gegeven aan een klasgenoot, nu weer herhaalde.

Na een week weer vergeten

De uitleg die ik gaf, zette ik in een uitlegschriftje. Dit gaat met eenvoudige weetjes heel eenvoudig, maar een ingewikkeldere handeling is daarin moeilijker te noteren. Daardoor kon het gebeuren dat een leerling dat schriftje niet gebruikte of na een aantal dagen niet meer begreep wat ik precies met de geschreven uitleg bedoelde en dan na een week een herhaling van de uitleg nodig had.

Gebruik materialen

Het was trouwens niet alleen de uitleg van bijvoorbeeld spellingsregels of rekensommen die ik vaak herhaalde, ook de uitleg van mijn favoriete methodes en materialen kwam erg vaak terug. 

Moet ik het elke keer herhalen?

Natuurlijk vond ik het geen enkel probleem om de uitleg te herhalen, of het nu voor een nieuwe leerling was of voor een leerling die even vergeten was hoe het ook alweer werkte. Toch vroeg ik me wel regelmatig af of ik dat niet op een andere manier kon doen. Als ik bijvoorbeeld kon zorgen dat leerlingen de eerste weetjes al hadden opgefrist voordat ze bij mij kwamen, konden we meteen "echt" met het nieuwe onderwerp beginnen. En voor leerlingen die even niet meer wisten hoe iets moest, vond ik het zonde dat ze een aantal dagen moesten wachten, zodat ik het bij de volgende sessie weer uit kon leggen.

Terwijl ik hierover nadacht en het ook met vrienden besprek, kwam ik op een, voor die tijd (2010), nieuw idee: ik ging filmpjes maken van de basiskennis, mijn manier om van mezelf een langspeelplaat te maken😉! 

Als ik die naar mijn leerlingen zou sturen, konden ze die voor de sessies bekijken of tussendoor als ze even vergeten waren hoe het precies zat. De tijd in mijn sessies kon ik dan gaan gebruiken voor alles wat echt nieuw was en/ of niet in een filmpje kon.

Standaard of op maat

De eerste filmpjes die ik opnam, gingen echt over de heel basale dingen, maar naarmate ik hier meer mee ging werken, kwamen er steeds meer onderwerpen die geschikt bleken om (ook) in een video uit te leggen. In 2010 nam ik mijn eerste uitgebreide reeks instructiefilms op, in mijn woonkamer voor een flip-over, en een aantal jaar later vernieuwde ik die bij de start van Mijn Superkracht.

Ondertussen kwamen er steeds meer mogelijkheden om snel en makkelijk video's te maken. Daardoor ging ik ook films op maat maken. Dat betekende dat ik aan het einde van een sessie een opname maakte van wat we die dag geoefend hadden en die met de leerling en de ouders deelde. Vaak liet ik dan de leerling, als die dat niet vervelend of eng vond om te doen, de handeling uit liet voeren, terwijl ik het papier en de handen filmde. Zo konden ze in de periode tussen de sessies in de uitleg zo vaak herhalen als nodig en wisten ook de ouders en leerkrachten welke strategie we gebruikten.

Overigens was het handig delen van deze video's wel een uitdaging, maar daar zal ik je in een volgend blog meer over vertellen.